Door de alsmaar groeiende toepassing van kunststoffen in onze woningen slaan branden sneller om zich heen. Waar je vroeger nog gemiddeld 17 minuten de tijd had, is er tegenwoordig nog 3 minuten om je woning tijdig te verlaten.

Bij brand is dus het eerste advies om direct je woning te verlaten. Directeur Stephen Kerber van het Amerikaans brandweer onderzoeksbureau UL Firefighter Safety Research Institute adviseert zelfs om de brandblusser te laten staan: “Als je kunt vluchten, vlucht dan”. Hij kent gevallen van personen die zijn omgekomen bij een bluspoging. Een brand proberen te blussen is alleen te doen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je weet hoe je met een brandblusser moet omgaan
  • Je kunt de brand uitkrijgen in minder dan 5 seconden
  • De brand is nog klein bijvoorbeeld in een prullenbak
  • Er zijn geen brandbare goederen dichtbij
  • Je hebt de beschikking over het juiste type brandblusser voor de brand
  • Er zijn minimaal 2 vluchtwegen beschikbaar voor als het blussen niet lukt

Dit zijn veel aandachtspunten waardoor beter duidelijk is dat vluchten meestal de voorkeur geniet. Bovendien verdubbeld een brand in ongeveer 60 seconden in omvang.

Rookalarm

Het signaleren van een brand is dus belangrijk. Zeker in geval van slapende personen. Een rookalarm geeft een signaal bij brand. Door de steeds snellere ontwikkeling van binnenbranden is het dan raadzaam om in ieder geval te zorgen dat tussendeuren zijn gesloten. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een lichte tussendeur al 15 minuten extra bescherming kan bieden. Toch zijn deuren in de praktijk vaak open. Omdat je bijvoorbeeld je kinderen wilt horen of omdat de huisdieren moeten kunnen rondlopen.

Automatisch deur sluiten

Voor deze situaties heeft een nieuw bedrijf genaamd LifeDoor een systeem ontwikkeld. Het is een automatische sluiting van deuren in geval van brand. Het systeem moet worden aangebracht op een scharnier van een binnendeur. Als er een alarm van een rookmelder afgaat reageert het apparaat en sluit de deur. Bovendien geeft het dan een licht en een signaal. Als de komende 18 dagen voldoende personen het product bestellen dan zal het begin 2019 op de markt komen. Het is nu te bestellen via Kickstarter.

Lees ook: Gemiddeld 21 gebreken bij nieuwbouwwoning