De gemiddelde verkoopprijs van nieuw gebouwde woningen ligt ruim honderdduizend euro boven de prijs van een bestaande woning. Dit becijfert ABN-AMRO in haar meest recente sectorprognose. Dit komt mede doordat bouwers over voldoende werk beschikken en vaker kiezen voor woningen in het duurdere segment. Op deze woningen is namelijk nog een goede marge te halen, aldus de ABN AMRO.

Stijgende kosten

Aannemers hebben te maken met oplopende rekeningen voor zowel materiaal als arbeid. Veel vaste krachten zijn tijdens de vorige crisis ontslagen en niet meer teruggekeerd in de bouw. Anderen zijn voor zichzelf begonnen als ZZP’er en vragen hogere tarieven dan de voorheen vaste medewerkers ontvingen. De grondstoffen zijn afgelopen jaar harder gestegen dan het jaar ervoor. In 2017 was nog sprake van een prijsstijging op bouwmaterialen van 1,7%. In 2018 is de prijsstijging uitgekomen op 3%.

Minder faillissementen

Aannemers die geen rekening hebben gehouden met de gestegen kosten kunnen hierdoor in de problemen komen. Toch zijn er in 2018 minder faillissementen in de bouwnijverheid uitgesproken dan in voorgaande jaren. Zie onderstaande grafiek met cijfers van het CBS:

Minder faillissementen in de bouw
Minder faillissementen in de bouw.

Het laatste half jaar zijn er wel meer faillissementen uitgesproken dan het jaar ervoor. Dit zou kunnen duiden op een kentering van de tendens in 2019.

Investeren in innovatie

Door de interesse van aannemers om vooral duurdere woningen te bouwen blijft een grote behoefte onvervuld. Het zou voor de woningmarkt daarom beter zijn als aannemers meer goedkopere woningen en appartementen gaan bouwen. Vooral in de stedelijke gebieden. Om problemen met tekort aan vaklui voor te zijn moet hiervoor meer prefab worden gebouwd. Dit zou ook een kostenbesparing kunnen opleveren.

Teruglopende groei

De ABN AMRO verwacht dat de groei in de bouwsector dit jaar zal teruglopen naar 4 procent. Vorig jaar bedroeg de groei nog 7 procent. Voor volgend jaar is de verwachting dat de groei verder terugloopt naar 2,5%.