De woningcorporaties Tablis Wonen, Rhiant, Trivire en Woonkracht10 zijn vanaf september vorig jaar van start gegaan met het gezamenlijk inkopen. Ze hebben zich hiervoor verenigd in het Bestuurlijk overleg Woningcorporaties Drechtsteden (BWD). De woningcorporaties zijn gestart met gezamenlijke inkoop van hydrofoorinstallaties en automatische deuren. Dit is succesvol verlopen waardoor er nu uitbreiding zal plaatsvinden.

Besparen op welke inkopen?

Bij de start van de inkoopsamenwerking is gekozen om eerst met relatief eenvoudige inkoopcategorieën aan de slag te gaan. Met de inkoop van hydrofoorinstallaties, een installatie waarmee ervoor gezorgd wordt dat de waterleiding op druk gehouden wordt,  en automatische deuren is als eerste gestart. Hierbij zijn aanzienlijke besparingen behaald. Niet alleen financieel maar er konden ook betere contractvoorwaarden en heldere werkafspraken worden gemaakt met de leveranciers.

Het BWD is blij met de resultaten van de eerste gezamenlijke inkooptrajecten en wil de samenwerking verder uitbreiden en intensiveren, daarmee is de ‘Inkoopsamenwerking Drechtsteden’ een feit!