Het lag natuurlijk al in de lijn der verwachting maar juli is een topmaand voor zonnepaneleneigenaren. De opwek van zonnestroom ziet dus een flinke stijging, bij windenergie is er echter een dip geconstateerd. De totale opbrengst duurzame energie kwam in juli uit op 3,9 petajoule.

75 procent meer zonnestroom

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER), die zich baseert op gegevens van Energieopwek.nl, werd er in de zomermaand 75 procent meer zonnestroom opgewekt in vergelijking met juli 2017. Ongeveer de helft van deze groei is toe te schrijven aan het weer. De andere helft was het gevolg van het stijgende aantal zonnepaneleneigenaren. Zonnepanelen produceerden vooral in het begin van deze maand veel energie. Tijdens de hittegolf van vorige week was de opbrengst minder hoog. Zonnepanelen zijn op hun best bij koele omstandigheden met veel zonne-uren.

Ook record zonnestroom in België

Bij onze zuiderburen produceerden zonnepanelen meer zonne-energie dan ooit tevoren. ‘Juli 2018 is zonder discussie de beste maand ooit voor de eigenaars van zonnepanelen’, zegt Iwein Goigne, directeur bij Eneco Solar tegen de Tijd.  “Gemeten tot maandagochtend zaten we in juli al aan 15 procent meer zonne-instraling dan het gemiddelde van de voorbije jaren. Als het iets meer had geregend, had dat nog meer kunnen zijn. Nu bleef ook meer stof op de zonnepanelen liggen”, zegt Goigne.

Windenergie ziet een dip

Waar de opwek van zonnestroom is gestegen geldt dit niet voor windenergie. De opbrengsten uit windenergie in Juli zijn ongeveer een vijfde gedaald. In de laatste week van juli trok de wind meer aan. Indien dit niet was gebeurd zou er sprake zijn van een daling tot wel 30 procent volgens het SER.

Zonne-energie wat is het precies?

Zonne-energie is duurzame energie welke wordt opgewekt door de zon. De zon is een ster met een niet uit te putten bron van schone en duurzame energie. De zon levert de aarde ongeveer 2500 maal zoveel energie als wij als bevolking in totaal verbruiken. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.

Windenergie wat is het precies?

Windenergie is energie die met windmolens of windturbines wordt opgewekt. Een windmolen of windturbine maakt gebruik van beweging van lucht. Windenergie is een vorm van duurzame energie. Er komt geen CO2-uitstoot vrij waardoor het erg schoon is.