Zonnepanelen zijn de afgelopen vijf jaar al 25 procent in prijs gedaald. Waarvan maar liefst 10 procent in 2017. De verwachting is dat de prijs de komen de jaren verder zal dalen. Door de toenemende vraag wordt er flink geprofiteerd van schaalvergroting en verbeterde efficiency bij de productie van de panelen en omvormers.

Tussen 2010 en 2015 was de prijs al met 58 procent gedaald. Het internationaal hernieuwbare energie agentschap (IRENA) verwacht dat de prijs van zonnepanelen tot 2025 met nog eens bijna zestig procent zal dalen. Overheden wereldwijd hebben zich gecommitteerd aan het verdrag van Parijs en activeren stimuleringsmaatregelen die zorgen voor een grote vraag naar duurzame energie.

Volautomatische zonnecel productie

De toenemende vraag heeft tot gevolg dat de industrie professionaliseert en innoveert. Hierdoor kunnen de productiekosten omlaag. Daarnaast worden zonnecellen steeds efficiënter in het omzetten van zonne-energie naar elektriciteit. Hierdoor zijn minder panelen nodig. De kostprijs voor zonneenergie is nu zo ver gedaald dat het concurrerend kan zijn ten opzicht van fossiele energie. Velden met zonnepanelen met honderden MegaWats schieten dan ook wereldwijd als paddenstoelen uit de grond.

Zonnepanelen in nieuw regeerakkoord

In Nederland zijn zonnepanelen vooral interessant door de huidige salderingsregeling. Deze regeling houdt in dat energie die wordt teruggeleverd wordt afgetrokken van het totale energieverbruik. Deze regeling zou tot 2023 doorlopen maar in het nieuwe regeerakkoord van kabinet Rutte 3 wordt melding gemaakt dat er vanaf 2020 een wijziging gaat plaatsvinden. De regering trekt ruim 600 miljoen minder uit voor de vergoeding voor zelfopgewekte energie. De huidige salderingsregeling zal waarschijnlijk worden aangepast in een subsidie op teruggeleverde energie of subsidie op zonnepanelen.