Veel eigenaren van zonnepanelen vergeten deze te registreren. Dit blijkt uit onderzoek van energieleverancier Stedin. Door het uitblijven van registratie wordt het voor netbeheerders lastiger om capaciteit op het netwerk te regelen.

Ontdekt door satelietbeelden

Stedin heeft met een steekproef bepaald hoeveel huishoudens haar zonnepanelen niet hebben geregistreerd. Dit is gebeurd door satellietbeelden te vergelijken met het bekende installaties. Hieruit bleek dat 25% van de zonnepanelen niet zijn aangemeld. In het totale gebied van de energieleverancier gaat het dan vermoedelijk om 81,5 megawatt aan vermogen.

Zonnepanelen registreren

De netbeheerders roepen gezamenlijk op om geïnstalleerde zonnepanelen te melden via de website https://www.energieleveren.nl. Door de installatie te registreren weet de energieleverancier dat er mogelijk zal worden teruggeleverd aan het net. Het salderen van de opgewekte zonnestroom zal hierdoor soepel verlopen. Daarnaast is het voor de netbeheerder van belang om te kunnen voorspellen hoeveel stroom er op het netwerk zal komen door de installaties. Hierdoor zal de duurzaam opgewekte zonnestroom ook altijd gebruikt worden.

Je kunt nu eenmaal niet steeds meer stroom op dezelfde kabels kwijt (Stedin)

Veiligheid monteurs

Het melden van de installaties dient ook een ander doel. Overheden en netwerkbeheerders willen graag in kaart brengen hoeveel energie er zelfstandig wordt opgewekt. Niet alleen met zonnepanelen maar ook bijvoorbeeld met kleine windmolens. Door dit gedetailleerd in kaart te brengen kan beter worden bekeken welke duurzame methoden worden toegepast en hoeveel energie dit oplevert. Het registreren van zonnepanelen is ook belangrijk voor onderhoudspersoneel van Stedin. Zij kunnen veiliger werken aan het net wanneer ze op de hoogte zijn van de locatie van zonnepanelen.

Forse stijging geregistreerd vermogen

Het opgewekt vermogen door kleinverbruikers is de afgelopen jaren fors gestegen. In sommigen gemeenten is het vermogen met meer dan 20% gegroeid in de eerste helft van dit jaar. De groei gaat twee keer zo hard als in dezelfde periode vorig jaar. De groei is toe te schrijven aan de aantrekkende economie, lage rentestand en het feit dat er veel nieuwbouwwoningen met zonnepanelen worden opgeleverd.

zonnepanelen
cumulatief opgesteld vermogen zonnestroom in verzorgingsgebied Stedin met kleinverbruikaansluiting.

Door de steekproef die is gehouden op basis van de satellietbeelden is aan te nemen dat het werkelijk geïnstalleerd vermogen nog veel groter is. Het totaal geregistreerde vermogen van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland en Utrecht komt uit op 438 megawatt.

Lees ook: Nieuw zonnepark levert energie voor waterschap