“Energieneutraal”, dat wordt, en is eigenlijk al, het nieuwe woord in de woningbouw. Het houdt in dat woningen, nieuwbouwwoningen zelfs verplicht vanaf 2021, voortaan niet meer energie mogen kosten dan ze zelf kunnen opleveren, en zonnepanelen staan centraal in dit proces.

Ook voor al bestaande woningen wordt de inzet van zonnepanelen steeds groter en veel huiseigenaren hebben ze al laten plaatsen op hun dak, of gaan dit binnenkort doen. De voordelen hiervan zijn op individuele basis vrij helder. Voor woningcoöperaties met huurwoningen ligt dit proces net even iets ingewikkelder. Gelukkig zien we ook steeds meer initiatieven vanuit die huurders- en verhuurdershoek.

Duurzame energie

Er zijn verschillende vormen van duurzame energie, die de huidige fossiele energievormen gas en olie kunnen vervangen. Voorbeelden daarvan zijn wind, zon, aardwarmte maar bijvoorbeeld ook biogas. Van deze mogelijkheden is voor de individuele woningmarkt zonne-energie het meest praktische. Ze zijn relatief eenvoudig aan te brengen, worden steeds efficiënter, gebruiken slechts een voor vrijwel elke woning beschikbare en bescheiden ruimte en zijn vrijwel direct aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet in huis.

Naast zonne-energie is windenergie een ander populaire vorm van het opwekken van stroom zonder de uitstoot van milieuvervuilende broeikasgassen. Om echt efficiënt te zijn, praten we dan al gauw over grootschalige windparken met niet al te kleine windmolens, die voor velen een aanslag vormen op de natuurlijke omgeving. Daarnaast is het niet, of nog niet mogelijk, op bescheiden niveau op individuele basis windmolens te gebruiken. Afhankelijk van de investering zou deze vorm dan misschien wel weer interessant kunnen zijn voor een woningcoöperatie, omdat zij een groot aantal huurwoningen bezitten die op die manier van duurzame energie voorzien kunnen worden.

Wat houdt “energieneutraal” precies in?

Ons huis heeft voor een aantal zaken energie nodig. We willen het graag aangenaam warm hebben in de winter en koel in de zomer. We willen kunnen koken, licht hebben als het donker is en al onze apparaten werkende en natuurlijk warm water voor douche of bad.

De energie betrekken van een energiemaatschappij en daar betalen we dan ook voor.

De eerste stap in energieneutraliteit is het zelf produceren van energie door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen. De tweede stap is ervoor te zorgen dat je zo zuinig mogelijk met die energie omgaat door allerlei maatregelen te nemen, waarbij isolatie van het huis één van de belangrijkste is. Indien je het voor elkaar krijgt de binnenkomende energie door bijvoorbeeld zonnepanelen gelijk te krijgen aan de te verbruiken energie, spreek je over “energieneutraal”.

Hierbij is het wel van belang stil te staan bij de discrepantie tussen energieopwekking en –gebruik, zowel op dagelijkse ( dag en nacht) als jaarlijkse basis (zomer en winter) Hierdoor is het noodzakelijk dat je teveel gewonnen energie kunt bewaren voor tijden dat je meer energie gebruikt dan opwekt. Dit kan via accu’s, maar ook via teruglevering aan de energiemaatschappij via het elektriciteitsnet.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen of BENG

Via de overheid wordt een iets andere benadering gegeven aan het zo energieneutraal mogelijk maken van woningen en gebouwen. Hoewel de rekensom voor een particuliere huizenbezitter relatief eenvoudig is: ik verbruik 2000 kW per jaar en mijn zonnepanelen leveren 2000 kW per jaar, legt de overheid in andere getallen vast.

Men gaat hier uit van:

  • Maximale energiebehoefte van de woning: 25 kWh/m2
  • Maximaal primair energiegebruik: 25 kWh/m2
  • Minimaal percentage hernieuwbare energie: 50%

Het gaat hier dus niet alleen om een gelijkheid van gebruik en levering, maar er wordt een maximum gesteld aan de gebruikseisen. Daartegenover staat dat een deel nog altijd verzorgd mag worden door fossiele brandstoffen, maar dat zal in de toekomst zeker veranderen en hopelijk uiteindelijk bijna 0% gaan worden.

Is het installeren van zonnepanelen interessant voor verhuurders?

In tegenstelling tot particulieren, die zelf betalen voor de aanschaf van zonnepanelen, draait in de huurmarkt de eigenaar van de huurwoningen, vaak een woningcoöperatie, op voor de kosten. Ongetwijfeld zal er een zekere verrekening plaatsvinden via hogere huurlasten, maar de investeringen zijn vrij hoog.

Er zijn natuurlijk een aantal voordelen om het wel te doen:

  • De overheid stimuleert nu nog het energieneutraal maken van woningen, maat dat gaat een verplichting worden.
  • Omdat het gaat om grotere projecten, namelijk het gehele huizenbestand van een coöperatie, koopt men groter in en dat kan de nodige kortingen opleveren
  • De met zonnepanelen aangepaste huurwoningen krijgen een betere milieuwaarde, worden dus in principe meer waard en men kan daardoor een hogere huurprijs vragen.
  • Je bent als coöperatie bezig met verduurzaming op grotere schaal.

 

Subsidieregelingen voor particulieren zijn inmiddels gestopt, hoewel er via de belasting (BTW) wel enig voordeel is te behalen. Voor woningcoöperaties zijn er tal van subsidies beschikbaar in het kader van verduurzaming van woningen. Deze zijn te vinden op:

http://atriensis.nl/nieuws//271/overzicht_subsidieregelingen_verduurzaming_door_woningcorporaties

Een mooi voorbeeld

Woningcoöperatie Actium In Oosterwolde geeft in Nederland een lichtend voorbeeld op het gebied van verduurzaming door plaatsing van zonnepanelen. Ze zijn al sinds 2014 bezig hun huizen van panelen te voorzien. Inmiddels is dit bij 4000 woningen al gebeurd en de resterende 6000 krijgen nog voor 2023 deze dakbedekking. Hier blijft het echter niet bij, want tevens worden er allerlei maatregelen getroffen om de huizen energiezuiniger te maken, zoals isolatie, dubbelglas en een HR cv-ketel. Wat het allemaal nog bewonderenswaardiger maakt, is dat dit gebeurt op basis van een visie voor de toekomst en gedaan wordt zonder extra kosten voor de bewoners. Het uiteindelijke doel is volledige energieneutraliteit in 2040.

Woningcoöperaties, die hun bedenkingen hebben, zouden via dit soort projecten hun licht op kunnen steken, leren hoe het gedaan kan worden en dan zelf aan de slag kunnen gaan. Uiteindelijk zullen ze allemaal wel moeten meegaan met deze ontwikkeling.

 

Als we al veel eerder hadden stilgestaan bij het feit dat fossiele brandstoffen in hoog tempo opraken en desastreus zijn voor het milieu, dan hadden we waarschijnlijk al veel eerder aan de gang gegaan met andere vormen van energie, duurzame vormen. We komen, nee zitten al, in een tijd dat het water aan onze lippen staat en dat we daadwerkelijk moeten optreden. Voor onze woningen geldt dat we energieneutraal moeten worden: minder gebruik en wat nodig is zelf opwekken.

Zonnepanelen spelen hierbij een cruciale rol. Particulieren zij er al massaal mee aan de slag, woningcoöperaties volgen.