Gemeenten en provincies werken steeds vaker samen met burgers om een zonne-coöperatie op te richten. Hierbij verdient de buurt geld met de energie uit zonnepanelen die zij gezamenlijk hebben aangeschaft. De provincie Overijssel heeft er zelfs een programma voor opgezet, ‘Nieuwe Energie Overijssel’.

Lokale initiatieven

De roep om verduurzaming wordt door steeds meer bewoners beantwoord. Niet in de laatste plaats omdat het ook financieel interessant kan zijn. In de provincie Overijssel wordt jaarlijks  1.450,2 miljoen kWh aan elektra verbruikt. De provincie is daarom gestart met ‘Nieuwe Energie Overijssel’ waarbij ze individuen en groepen burgers steunen bij het investeren in duurzame energieopwekking.

Zonne-energiepark in Heeten

Een voorbeeld is het zonne-energiepark in het dorp Heeten dat vorige week is geopend. Hier zijn 7.750 zonnepanelen geplaatst op een weiland. De helft van het dorp kan met de opgewekte stroom van elektra worden voorzien. Inwoners zijn samen energiecoöperatie ‘Endona’ gestart.  De winst die voortvloeit uit de opgewekte energie wordt gebruikt voor maatschappelijke projecten in en rondom Heeten. De stichting biedt deelnemers een rendement van 4% op hun investering.

Energieneutraal in 2050

De provincie Overijssel wil in 2050 energieneutraal zijn. Om initiatieven zoals Endona te ondersteunen helpt de provincie met subsidieregelingen. Daarnaast zijn lokale initiatieven vooral ook op zoek naar ondersteuning en begeleiding. Hiervoor worden organisaties zoals Buurkracht en Stimuland ingeschakeld. Natuur en Milieu Overijssel heeft zelfs een compleet stappenplan beschikbaar.

Lees ook: ZeewoldeZon zorgt voor zonnepanalen op Buitendijk

Energie opslag

De energiecoöperatie ‘Endona’ heeft haar aandacht inmiddels gevestigd op de volgende logische stap, het opslaan van de opgewekte energie. Zonnepanelen leveren het meeste stroom op het moment dat er relatief weinig vraag naar is. Het vasthouden en vrijgeven wanneer het werkelijk wordt gebruikt door de inwoners is daarom zeer interessant. De voorzitter van Endona, Edward Weening, vertelt: “Het uiteindelijke doel is een lokaal netwerk, dat zelfvoorzienend is. Daarvoor is een balans nodig tussen vraag en aanbod. ” De energiecoöperatie heeft een ontheffing gekregen die nodig is om hiermee te mogen experimenteren.

Lees ook: Meerwind looft geld uit voor duurzame initiatieven