Zonnepanelen worden steeds populairder onder de Nederlandse bevolking en vele daken zijn reeds voorzien. De Rotterdamse en Gelderse brandweer zien echter een keerzijde: een zorgwekkende toename van het aantal branden met zonnepanelen. De vraag is, zijn dit incidenten of wordt het een structureel probleem?

Deskundigen zijn het niet met elkaar eens

In Gelderland wordt er door de brandweer een ‘zekere toename’ geconstateerd. Met minimaal vier recente branden met zonnepanelen in de Gelderse regio, rijst de vraag of er sprake is van een structureel probleem. Op de vraag of er een structureel probleem is zegt lector van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem volmondig “Ja”. De installateursbranche spreekt van ‘op zichzelf staande incidenten’.

Procentueel bekijken

Hans Dijkman is lid van het Team Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: ,,Het lijkt er wel op dat er wat meer van deze branden zijn. Vorig jaar hadden we er geen één en dit jaar al vier of vijf. Deze toename is niet zo verwonderlijk, omdat het aantal zonnepanelen zeer snel toeneemt. Je zou daarom het aantal branden met zonnepanelen procentueel moeten bekijken.” Ben de Wilde, directeur-eigenaar van Installatiebedrijf Veerman in Apeldoorn en bestuurslid van SunNed, een samenwerkingsverband van tientallen installateurs tegen de Stentor: “Dit percentage ligt tussen de 0,001 en 0,002 procent”.

Fouten tijdens installatie

De toename van het aantal branden met zonnepanelen is deels toe te schrijven aan ‘broddelwerk’ van installateurs en is kortsluiting het gevolg, volgens Nils Rosmuller lector Transportveiligheid bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. ,,In mijn optiek is er sprake van een structureel probleem. Ik zie steeds meer van dit soort branden en veel zijn te herleiden tot ondeugdelijke aansluitingen en materialen. Wij zijn erg voor het instellen van een kwaliteitskeurmerk door de installatiebranche en voor een periodieke keuring. De branche is daar zelf ook mee bezig.”

Zonnepanelen zelf zorgen niet voor het probleem

Ook Maurice de Beer van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond constateert hetzelfde probleem: “Wij hebben het afgelopen jaar een flinke stijging gezien van het aantal branden door ondeugdelijk geïnstalleerde zonnepanelen”.

Hij vervolgt: „Ze schieten in Rotterdam en omgeving als paddenstoelen uit de grond. Hele daken worden er mee belegd. Er zijn geen vergunningen voor nodig. Daarvoor pleiten we ook niet, maar we constateren wel dat er veel branden door verkeerde montage ontstaan. Het zijn overigens niet de zonnepanelen die voor problemen zorgen. Veel installateurs houden zich gewoon niet aan de bouw- en elektrotechnische instructies. Bij particulieren is er vaak na de montage geen opleveringsinspectie die controleert of de zonnepanelen goed zijn gemonteerd. Daardoor komen die fouten ook niet aan het licht.” Volgens De Beer komen veel branden tot stand omdat de panelen te dicht op het dak worden gemonteerd. „Je kunt dat vergelijken met halogeenlampjes die ruimte moeten hebben om de warmte kwijt te kunnen raken. Die kun je ook niet te dicht op elkaar zetten. Dan ontstaat er ook brand”, aldus de Beer tegen de Telegraaf.

Consumenten: doe een opleveringsinspectie

Maurice de Beer ziet graag dat particulieren na de installatie van de zonnepalen een opleveringsinspectie laten uitvoeren. „Zo kun je meteen zien dat het veilig is geïnstalleerd en kan bij zorgen meteen een specialist worden gebeld”, aldus de Beer. Particulieren hebben tevens vaak al signalen, voor dat de brand is ontstaan, dat er iets niet klopt of onveilig is. De Beer: “Dan hebben ze de zonnepanelen al drie dagen lang horen brommen en korte tijd later staan wij er. Dan is het kwaad al geschied. Er moet betere voorlichting komen, want de branche zelf zit hier toch ook niet op te wachten?”