De WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt gebruikt voor het heffen van belasting en voor het woningwaarderingsstelsel. De peildatum voor de WOZ waardering van gebouwen ten behoeve van gemeentelijke belastingen ligt op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ waarde volgt daarom altijd de tendens van waardestijging of daling op de woningmarkt.

WOZ waarde woningen

De berekening van de WOZ waarde wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente. de WOZ waarde is 1 jaar geldig. Voor de bepaling van de waarde van een woning wordt gekeken naar vergelijkbare woningen die rond de peildatum zijn verkocht.

OZB

De Onroerend Zaak Belasting (OZB) is één van de meest bekende belastingen waarvoor de WOZ waarde van belang is. De OZB wordt door gemeenten geheven. Eigenaren van woningen en andere gebouwen moeten deze belasting betalen. Naast de OZB zijn ook heffingen van de waterschappen gerelateerd aan de WOZ waarde van uw woning .De WOZ waarde is verder nog van belang voor uw jaarlijkse aangifte. Het vermogen van onroerend goed wordt opgeteld bij andere vermogensbestandsdelen en belast in box 3. De WOZ waarde is voor woningcorporaties van belang voor het bepalen van de verhuurheffing.

Hogere WOZ waarde door zonnepanelen?

De waarde bepaling van een woning vindt in principe plaats door te kijken naar de marktwaarde. Dit is de waarde die een pand zou opbrengen als er sprake is van een welwillende koper en verkoper. De gemeente ontvangt van alle woningen de meest recente verkoopwaarde via het Kadaster. Hiermee heeft de gemeente informatie over vergelijkbare woningen. Daarnaast kijkt de gemeente ook naar de staat van onderhoud en eventuele waarde-vermeerderende toevoegingen, bijvoorbeeld luchtfoto’s. Een aanbouw of dakkapel brengen daardoor de WOZ waarde omhoog. Nu is er discussie of ook zonnepanelen de WOZ waarde verhogen. In principe blijven zonnepanelen op het huis bij verkoop. Ze zijn daardoor waardeverhogend. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs nog dat een zonne-energie installatie de waarde van een woning met € 3.000,- verhoogde. Toch is de politiek tegen het verhogen van de WOZ waarde van woningen met zonnepanelen. Het zou een verkeerd signaal geven aan mensen die zonnepanelen overwegen.

Bekijk ook: de totale voorraad koopwoningen per gemeente