Woningstichting SWZ gaat mensen met een hoger inkomen toestaan om te reageren op goedkopere woningen. Zo willen ze meer diversiteit van bewoners krijgen. Met deze insteek gaat SWZ onderzoek doen naar de positieve effecten van huurder-diversificatie in Holtenbroek en Diezen-Oost.

Prettig en veilig wonen

Woningstichting SWZ is continue in beweging om prettige en veilige woonomstandigheden te realiseren voor haar bewoners. Intensieve samenwerking met bewoners, sociale wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente en politie dragen bij aan positieve ontwikkelingen en inspiratie. Mensen met lage inkomens ervaren gemiddeld genomen meer zorgen en daarom is het voor hen soms moeilijk om een bijdrage te leveren aan de buurt. Door te zorgen voor een diversiteit van inkomens kan er een positieve impuls ontstaan die bijdraagt aan de weerbaarheid van alle bewoners.

Pilot

Er is voor 6 complexen in de wijken Holtenbroek en  Diezen-Oost gekozen omdat hier veel woningen zijn met een huurprijs lager dan € 600,-. Inkomens tot € 36.798,- kunnen tijdens deze pilot reageren op het aanbod. Ter vergelijking, standaard is de inkomensgrens voor 1 persoon € 22.400,- en voor meerdere personen € 30.400,- aangaande deze woningen. Deze maand ontvangen ongeveer 6000 woningzoekenden een email met daarin de mogelijkheid om te reageren op de goedkopere woningen. SWZ gaat de effecten en ontwikkeling nauwlettend monitoren. Indien mensen de laagste inkomens beperkt worden in hun slaagkans voor een woning zorgt SWZ voor een passende oplossing.