Woningeigenaren komen steeds vaker in de problemen door een niet functionerende VVE. De overheid heeft verplicht dat vanaf 1 januari 2018 elke VvE  jaarlijks een bedrag moet reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. Toch gebeurd dit nog niet. Dit stelt VvE-Belang. Vooral veel kleinere VvE’s hebben geen of een gebrekkig onderhoudsplan

Minder hypotheek

Het vooruitzicht op weinig tot geen onderhoud door het ontbreken van een financiĆ«le buffer baart ook banken zorgen. Taxateurs moeten verplicht melden hoe het staat met het reservefonds van de VvE en het onderhoudsplan. Banken kunnen hierdoor minder hypotheek verstrekken als blijkt dat het niet op orde is. 

Daling van woningwaarde

Een niet functionerende VvE heeft ook gevolgen wanneer de eigenaar zijn woning probeert te verkopen. Er kan sprake zijn van een forse achterstand in onderhoud. Volgens VvE-Belang een beeld dat we steeds vaker terugzien in de Nederlandse straten. Ze pleiten dan ook voor regelgeving die voorkomt dat deelnemers hun onderhoudsverplichting ontlopen waardoor de woningwaarde daalt.

Bij appartementsrecht is er altijd een VvE, deze kan niet actief zijn en wellicht niets sparen, maar eenVvE is per definitie aanwezig en verplicht.

Redenen slecht functionerende VvE

De oorzaken van een slecht functionerende VvE zijn talloos. Zo kan er ruzie zijn tussen bewoners of is er nooit actief werk van gemaakt. Sommige VvE’s zijn ook te klein om op efficiĆ«nte wijze te kunnen handelen. Uit het onderzoek van VvE belang blijkt dat ruim de helft van de VvE’s maximaal 5 wooneenheden heeft. Hiervan heeft 34 procent er slechts 2. Wanneer een VvE bestaat uit 2 leden die in onmin met elkaar verblijven dan is het lastig om beslissingen te nemen waarvoor een meerderheid van stemmen is vereist. Ook zijn de kosten voor het runnen van de VvE naar verhouding veel groter. 

Koepel VvE

De organisatie VvE-Belang pleit voor oprichting van Koepel VvE’s om de problemen van kleine VvE’s te verhelpen. Hierin kunnen kleine VvE’s samenwerken om kosten te besparen en onderhoud mogelijk te maken. Daarnaast zou binnen een VvE geld kunnen worden gespaard voor mediation. Zodat conflicten kunnen worden opgelost en behoorlijk onderhoud niet in de weg staan.

VVE's zijn verplicht een reservering te maken volgens een begroting van onderhoud dat er aan zit te komen ( MJOP meerjarenonderhoudsplan). Als er geen plan is dan moet minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw worden gereserveerd.