De gezamenlijke woningcorporaties in Nederland zijn in staat om in de periode 2017-2021 ruim twaalf miljard Euro te investeren in verbetering en duurzaamheid van bestaande woningen. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) dat onlangs werd gepubliceerd.

Daarnaast gaan corporaties woningen slopen en nieuw bouwen. Per saldo moeten er in deze periode zo’n 30.000 sociale huurwoningen bij komen.

Commerciële verhuur

Vanaf 1 januari 2018 moeten woningcorporaties hun commerciële verhuur gescheiden hebben van hun sociale verhuur. Hierdoor wordt geld dat is bedoeld voor sociale huur niet gebruikt voor commerciële huur. In aanloop van deze nieuwe regeling zijn 68.000 sociale woningen over gegaan naar commerciële verhuur. Hierdoor kunnen corporaties een hogere, marktconforme huur vragen. Dit kan pas als de huidige huurders verhuizen waardoor geleidelijk meer verduurzamen woningen voor middeninkomens beschikbaar komen. Op dit moment hebben de corporaties gezamelijk ongeveer 140.000 commerciële woningen voor mensen met een midden of hoog inkomen.

Sociale verhuur

De hoofdtaak van corporaties is te zorgen voor betaalbare woonruimte voor mensen met een laag inkomen. Uit het onderzoek van de Aw blijkt dat in elke woningmarktregio minstens 95% van alle sociale huurwoningen is verhuurd aan huishoudens met een laag inkomen (< € 39.874 per jaar). Dit is ruim boven de 90%-norm die de huidige regelgeving voorschrijft.