Uit het jaarlijks onderzoek van de Autoriteit  Woningcorporaties (Aw) blijkt dat de jaarlijkse kasstroom van woningcorporaties flink is gestegen. De verhuurdersheffing werd opgevangen door meer huurinkomsten en bezuinigingen.

Er is dan ook meer geld beschikbaar om te investeren. Minister Blok roept de woningcorporaties dan ook op meer betaalbare, duurzame woningen te bouwen voor mensen uit de lagere inkomensgroepen.

Volgens de AW blijft het tot 2025 mogelijk om de gemiddelde huurstijging te beperken tot inflatieniveau.