Dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven hebben afgesproken om voortaan samenwerken bij vraagstukken over de toekomst van wonen. Dit hebben ze vastgelegd in een manifest: Toekomstvast Wonen. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Goed Wonen Gemert, Helpt Elkander, Sint Trudo, ‘thuis, Volksbelang, woCom, Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., Woonpartners en De Zaligheden bezitten samen 100.000 huurwoningen en bedienen circa 250.000 inwoners van Zuid-Oost Brabant.

Samenwerken

Het gaat ook om leefbare wijken, toegang tot voorzieningen en zorg. Complexe vraagstukken die de woningcorporaties niet alleen kunnen aanpakken. Dat willen de corporaties graag doen met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere samenwerkingspartners. Ingrid de Boer, namens de woningcorporaties, blikt vooruit: “We kijken over gemeentegrenzen heen en willen de komende jaren samen de nodige stappen gaan zetten, waarbij de inwoners natuurlijk centraal staan. Alleen door een intensieve samenwerking met gemeenten en andere partijen maken we het mogelijk dat onze klanten in de toekomst prettig en betaalbaar in onze regio kunnen blijven wonen.”

De corporaties hebben drie thema’s gekozen om de dialoog op te starten:
1. Werken aan inclusieve samenleving
2. Realiseren van voldoende betaalbare woningen
3. Verduurzamen van de gebouwde omgeving