De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft Woongoed 2-Duizend te Reuver onder verscherpt toezicht gesteld. De samenwerking binnen de organisatie is slecht en er is mogelijk sprake van een angstcultuur.

Woongoed 2-Duizend is een middelgrote corporatie met circa 5500 verhuureenheden te Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond, Beesel en Leudal. In 2000 is WoonGoed 2-Duizend ontstaan uit een fusie van twee lokale woningcorporaties.

Uit onafhankelijk onderzoek dat de Raad van Commissarissen van Woongoed 2-Duizend had laten uitvoeren door een extern bureau bleek dat er sprake is van slechte samenwerking en mogelijk een angstcultuur. De Autoriteit woningcoproraties kreeg signalen waarna het onderzoek werd ingesteld.

Om de organisatiecultuur te verbeteren moet de corporatie uiterlijk 15 april 2018 een herstelplan indienen. Dit plan moet concrete stappen en maatregelen bevatten om de governance van de corporatie te herstellen.

Eerder had de Aw de corporatie al verzocht een governance verbeterplan op te stellen om zo onder meer het interne toezicht en de samenwerking met het bestuur te verbeteren. Op dat gebied zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Doordat de Aw intensief toezicht hield, zijn vervolgens signalen over de organisatiecultuur opgevangen.