Woningcorporatie Intermaris loopt voor op planning Rijksoverheid. In 2020 moeten alle sociale huurwoningen minimaal een energielabel B hebben. Dat is het streven van de Rijksoverheid en een grote opgave voor woningcorporaties. Intermaris maakt van deze verplichting een kans.

Intermaris viert

In de IJsselstraat te Purmerend verduurzaamde Intermaris deze maand haar 2000ste huurwoning. Deze mijlpaal werd gevierd door Han Leurink, directeur Wonen en Vastgoed en Ton van Langen, technisch directeur van de ToekomstGroep. Samen legden zij 4 ‘groene’ tegels. Intermaris is één van de weinige woningcorporaties waar verduurzaming van het bezit daadwerkelijk gaat lukken, zelfs al voor de gestelde termijn”, aldus de heer Leurink.

Vertrouwen huurders

Waar veranderingen worden aangekondigd zal weerstand ontstaan. Het is daarom belangrijk draagvlak te creëren onder huurders. De veranderingen moeten vertrouwen en enthousiasme opwekken. Cees Luyckx, projectleider Duurzaam Wonen geeft aan: “We gaan pas aan de slag als 70% van de bewoners instemt, met de aanpak én de huurverhoging. Tot nu toe lukt dat. Vaak is het zelfs ruim 80% dat instemt. Ik ben ervan overtuigd dat de persoonlijke communicatie hierin een belangrijke rol speelt. Ondanks dat het zeer tijdintensief is, kiezen we ervoor elk project te starten met een persoonlijk huisbezoek van onze opzichter. Hij deelt de plannen, legt de energiebesparing en huurverhoging uit, inventariseert wat nodig is voor de woning en luistert goed naar de feedback van bewoners. Zo ontstaat er een goede afstemming qua werkzaamheden en verwachtingen.”

Samenwerken in de praktijk

“Een andere, bepalende factor is de samenwerking met onze aannemers. We werken met drie geselecteerde aannemers. Naast hun ervaring en kennis op verduurzamen, zijn zij ook geselecteerd op hun oplossingsgerichtheid en communicatievaardigheid. Tijdens het renovatietraject zijn zij ten slotte de dagelijkse gesprekspartner voor bewoners. Het spreken van dezelfde taal, het maken van afspraken en rekening houden met de bewoners is dan ook belangrijk. En als laatste: we kiezen niet voor de meest innovatieve maar juist bewezen technieken. Waarvan we weten dat ze echt voor een energiebesparing zorgen.” De projectleider Duurzaam wonen hecht ook veel waarde aan klanttevredenheid. “Natuurlijk verloopt niet elk project vlekkeloos. Om goed inzicht te krijgen in wat er beter kan, doen we na ieder project een tevredenheidsonderzoek onder bewoners. De uitkomsten nemen we mee naar volgende projecten. Zo leren we steeds van onze ervaringen”, aldus Cees Luyckx.

Tevredenheid en waargemaakte beloften

Directeur Wonen en Vastgoed sluit af met de woorden: “Ons uitgangspunt is dat huurders na de verbeteringen lagere energiekosten hebben én aangenamer wonen. Bij de eerste projecten moesten huurders ons op ons woord geloven dat de woonlasten na de verbeteringen verlagen. Nu vier jaar en 2000 woningen verder, is er concreet bewijs. De energierekeningen van bewoners uit eerdere projecten laten zien dat de energiekosten daadwerkelijk dalen. En lager energieverbruik is beter voor het milieu. Daar zijn we als Intermaris trots op!”

Lees ook: Automatisch deur sluiten bij brand