Wonen Limburg en Radar kennen een gedeelde ambitie: beide organisaties staan voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plek is. Waar iedereen er toe doet. En waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Op 9 februari tekenden Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg en Monique Heffels, bestuurder Radar, een overeenkomst om nog intensiever met elkaar te gaan samenwerken.

Vitale wijken

De samenstelling en inkleuring van wijken verandert. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, het aantal mensen met een migratieachtergrond neemt toe, er zijn meer eenpersoonshuishoudens en waar voorheen zorg veelal in een zorginstelling werd geleverd, vindt tegenwoordig ondersteuning en begeleiding door de zorginstantie in de wijk plaats. Dit geeft een nieuwe dynamiek in wijken.

Radar huurt een flink aantal woningen in Zuid-Limburg van woningcorporatie Wonen Limburg. In deze huizen of appartementen wonen mensen met een (licht) verstandelijke beperking, zelfstandig of met anderen samen. Beide organisaties werken, vanuit eigen perspectief, aan de vitaliteit van wijken. Want dat bepaalt of iedereen daadwerkelijk plek heeft in een wijk, en of het er fijn wonen is.

Radar-bestuurder Monique Heffels: “Vitale wijken zijn voor ons wijken waarin mensen elkaar graag ontmoeten, naar elkaar omzien en van betekenis zijn voor elkaar. Waar je gewaardeerd wordt voor wie je bent en wat je te bieden hebt. Want iedereen heeft iets moois te bieden! In vitale wijken kun je volwaardig deelnemen aan de samenleving en komen ieders talenten tot zijn recht. Daar zetten wij de
schouders onder.”

Co-creatie in de wijk: we hebben elkaar nodig

De gelijkheid in denken en doen willen Wonen Limburg en Radar versterken door het aangaan van een strategische samenwerking. In eerste instantie voor drie jaar. Bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg: “Iedereen verdient het om een thuis te hebben. Ook bewoners die via Radar bij ons huren. ‘Thuis’ betekent voor ons meer dan vier muren en een dak. Radar en Wonen Limburg vinden elkaar nu al in een verhuurrelatie die verder gaat dan gebruikelijk. We willen hier de traditionele huur/verhuur nog verder openbreken en elkaar opzoeken in de wijk. De medewerkers van allebei de organisaties zijn dagelijks actief in dezelfde buurt, maar werken nog niet intensief samen. Daarom gaan we daar de komende tijd volop op inzetten, zodat medewerkers elkaar beter leren kennen en elkaar gemakkelijker
vinden. Het verbinden van deze professionals met elkaar, maar ook met bewoners, levert een hoop kansen op om invulling te geven aan een ‘welkom thuis’ voor iedereen. Ook bij toekomstige  ontwikkelingen zoeken Radar en Wonen Limburg elkaar in een eerder stadium op. Daarmee bereiken we dat plannen beter passen binnen wensen en behoeftes.

Andere maatschappelijke partners en bijvoorbeeld ondernemers in een wijk nodigen we van harte uit om ook deel te nemen aan deze samenwerking.”

Gezamenlijke inzet op verduurzaming

Verder hebben Wonen Limburg en Radar beiden hun ambities op het gebied van verduurzaming en een groot hart voor een gezonde wereld. Door de beoogde samenwerking willen ze deze ambities  waarmaken en vertalen in een concrete programmering. Dan gaat het niet alleen om het creëren van energieneutrale gebouwen en binnen de bestaande gebouwen zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen, maar ook om het duurzaam maken van de zorg.