Afgelopen week werden Van Oord en Siemens Gamesa geselecteerd voor de bouw van het Windpark Fryslân. Het windpark zal uit 89 windturbines bestaan, met een totaal vermogen van 380 megawatt. In 2019 gaat gestart worden met de bouw van Windpark Fryslân en in de zomer van 2021 moet het windpark volledig operationeel zijn.

Grootste windpark

Windpark Fryslân wordt het grootste windpark op Nederlands grondgebied. Het windpark komt echter niet op het land maar in het water van het IJsselmeer. Naast de Afsluitdijk wordt er tevens een natuureiland aangelegd ter grootte van 2 hectare. Bij de aanleg van het eiland wordt gebruik gemaakt van bodemmateriaal afkomstig het IJsselmeer. Het eiland zal in eerste instantie dienen als werkeiland tijdens de bouw van Windpark Fryslân. Na realisatie van het windpark gaat het eiland doorontwikkeld worden tot natuureiland als rust- en foerageergebied voor vissen en vogels. De projectdirecteur van het consortium is David Molenaar.

Weerstand

Het plan voor Windpark Fryslân heeft afgelopen maand de definitieve goedkeuring ontvangen naar tal van bezwaren. Tegen het windpark waren verschillende bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder watersportverenigingen en natuurorganisaties. Zij wezen op de mogelijke nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en de werkgelegenheid in deze sectoren. Natuurorganisaties vreesden dat het windpark schadelijk zou zijn voor vissen, vogels en vleermuizen. Na uitvoerig onderzoek bleek echter dat het Windpark Fryslân geen nadelige gevolgen zal hebben en daarom kreeg het officieel groen licht van de Raad van State.

Joint venture

Een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy gaat het Windpark Fryslân in het IJsselmeer realiseren. De windmolens worden geleverd door het in Denemarken gevestigde Siemens Gemesa. Zij zullen tevens verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het windpark voor een periode van 16 jaar. Van Oord zal bij de bouw verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de fabricage. De DD-130 windturbines hebben elk een capaciteit van 4,3 megawatt en een diameter van 130 meter. De tiphoogte (masthoogte plus de helft van de rotordiameter) is 174 meter.

Duurzame energievoorziening

Met een totaal vermogen van ruim 380 megawatt zal het windpark een flinke boost geven aan de duurzame energievoorziening van de provincie Friesland. Met het realiseren van het Windpark Fryslân voldoet de provincie aan meer dan 60 procent van zijn doelstelling van een energieverbruik uit duurzame bronnen van 16 procent tegen 2020 .

Initiatiefnemers Windpark Fryslân

Windpark Fryslân is een initiatief van twee particulieren, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks.
Meer dan twintig jaar lang werkten akkerbouwers Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks aan hun droom: een windpark voor en door de polder. Naast agrarische ondernemers werden ze windondernemers. Hun activiteiten begonnen klein: één turbine op hun eigen erf. En met een aantal collega-windondernemers richtten ze in 1993 de Vereniging Windturbine-Eigenaren IJsselmeerpolders (VWIJ) op.