De roep om snel digitaal te communiceren met de verhuurder van je woning wordt groter. Klanten zijn steeds vaker mobiel uitermate onderlegd. Het gebruik van Apps is tegenwoordig ook voor veel ouderen de normaalste zaak van de wereld geworden. Leveranciers springen hierop in door het aanbieden van Apps die communicatie met de woningcorporatie moet vereenvoudigen. Welke Apps zijn er allemaal op de markt? En wat zijn de voordelen hiervan? Hieronder een overzicht:

Service Punt Suite van Bright Answers

Bright Answers levert complete front- en backend systemen voor woningcorporaties. Hier kan tevens een App aan worden gekoppeld. Gegevens in de App wijzigen dus tevens rechtstreeks in het basis-systeem. De App heeft de mogelijkheid om meerdere modules toe te voegen:

  • klantcontactmodule, hiermee kan de huurder persoonlijke gegevens inzien en desgewenst aanpassen. Daarnaast krijgt de huurder inzicht in openstaande facturen en de status van reparatieverzoeken.
  • Woningaanbodmodule, hiermee krijgen huurders het actuele woningaanbod van de woningcorporatie in zien in hun App. Er kan ook worden gereageerd op een woning via de App.
  • Reparatieverzoekmodule, hiermee kan een reparatieverzoek worden ingediend. Huurders kunnen foto’s sturen van het gebrek. Daarnaast kan via de App een afspraak worden gemaakt door de bewoner voor uitvoering van de reparatie.

Casix woningcorporatie App

Ook het bedrijf Casix biedt een App voor huurders. Zij kunnen hiermee reparatieaanvragen indienen. Deze komen dan direct in het systeem van de woningcorporatie. Daarnaast biedt Casix nog diverse andere tools voor de woningcorporatie zoals een meterstanden-tool en een sociale melding App. Met deze laatste kan een opzichter of wijkbeheerder melding maken van misstanden.

Bewoners informatie App

De Renovatieplanner is een product van AppSharing. Hiermee kunnen bewoners worden geïnformeerd door de woningcorporatie. De bewoner kan ook een planning bekeken van eventueel onderhoud dat zal worden uitgevoerd in zijn of haar woning.

WocoApp

Enkele woningcorporaties hebben gezamenlijk de App ‘WocoAPP’ ontwikkeld. Hiermee kunnen bewoners snel een gebrek melden. Hierbij kunnen ook foto’s worden meegezonden. Voor de woningcorporatie is het daardoor veel sneller duidelijk hoe het kan worden opgelost. Vaak is bijvoorbeeld door een foto al te zien wie er het beste op af kan worden gestuurd en welk type of kleur onderdeel het betreft. Hiermee wordt de wachttijd voor de huurder bekort en is er ook minder inspanning vereist door de woningcorporatie.

 

Lees ook: De Woonplaats woningcorporatie start met betalingen via Tikkie

Kent u nog meer Apps die specifiek voor woningcorporaties en haar huurders zijn gemaakt? Meld het via info@dewoonwijk.nl !