Uit onderzoek in opdracht van FLOW ( Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) onder werkgelegenheid bij woningcorporaties blijkt dat de daling van het aantal FTE heeft doorgezet. Tussen 2012 en 2015 was er al een daling van 4.000 FTE. Deze daling heeft doorgezet naar  21.500 FTE werkzaam voor woningcorporaties eind 2018.

Personeelstekort en uitbesteding

Zo’n 15% van de woningcorporaties geeft aan dat ze kampen met een onderbezetting. Dit is met name bij corporaties in het westen van Nederland het geval. Bij één op de twintig woningcorporaties is juist sprake van te veel personeel. Over de hele linie wordt verwacht dat het personeelsbestand de komende jaren verder gaat krimpen. Vooral in de functies  ‘verhuur/verkoop en bemiddeling’ en ‘financiële administratie’.

Veel woningcorporaties besteden werk uit. Een meerderheid verwacht de komende jaren nog meer werk te gaan uitbesteden. Het gaat dan bijvoorbeeld om technisch beheer en ICT. Ook treasury en dienstverlening aan derden (VvEbeheer), administratieve organisatie/interne controle, P&O en facilitair beheer worden redelijk vaak uitbesteed.

Tevreden en honkvast

Uit het onderzoek blijkt verder dat 80%  van de werknemers van woningcorporaties over het algemeen tevreden zijn met hun werk. Dit is ongeveer hetzelfde percentage als in 2016. Een kleine minderheid van 6% is ontevreden. Meer dan de helft van alle medewerkers is  10 jaar of langer in dienst. 21% van de werknemers is zelfs al 20 jaar of langer in dienst.