Waterstof kan nu al worden ingezet om een warmtenet van warmte te voorzien. Dat geldt voor warmtenetten dicht bij de huidige waterstofleidingen, uitgaande van invoeding met ‘blauwe’ waterstof bestaande uit methaan in combinatie met CO2-afvang en ‑opslag. Groene waterstof (gemaakt van wind- of zonnestroom kan vanaf 2030 een meerwaarde hebben. Waterstof kan op deze manier een duurzame bijdrage leveren aan de energievoorziening. Dat blijkt uit een studie van Berenschot in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasterra.

Studie waterstof

In de studie van Berenschot is onderzocht wat het potentieel van waterstof is als duurzame bron voor warmtenetten. Tijdens de studie is uitgegaan van een voorzieningsmodel waarin waterstof op wijkniveau wordt omgezet in warmte. Dit betekend dat de waterstof niet in de woningen zelf komt, die zijn namelijk aangesloten op het warmtenet. Berenschot onderzocht vier cases tijdens de studie: Een toepassing voor blokverwarming, bijvoorveeld een flatgebouw (1), de inzet van een waterstofketel als primaire voeding voor een warmtenet (2), een waterstofketel gecombineerd met geothermie (3) en een warmte-krachtkoppeling gecombineerd met een waterstofpiekketel (4).

Constateringen onderzoek

Berenschot concludeert dat alle cases op termijn rendabel zijn indien er blauwe waterstof wordt ingezet. Bij casus één en drie is die rendabiliteit er nu al. Groene waterstof is voor deze twee cases in 2030 rendabel.

In gebieden waar nu al een waterstofinfrastructuur aanwezig is ziet Berenschot de meeste kansen voor waterstof. Praktijkvoorbeelden uit o.a. Zaanstad en Barendrecht komen naar voren in het onderzoek, daar wordt reeds met de brandstof gewerkt.

Bij minder goed goed geïsoleerde gebouwen is de rentabiliteit van de warmtenetten beter. Dat kan gunstig uitvallen voor oude binnensteden en bestaande flats waar de isolatie veel haken en ogen kent en tevens kostbaar is.

Alhoewel er de toekomst positief is voor waterstof zijn er ook nog onduidelijkheden. Het is nog onzeker hoe de prijs van groene waterstof zich gaat ontwikkelen en er zit nu geen energiebelasting op de warmte drager.

Hier leest u meer over het onderzoek en is de gehele studie in PDF beschikbaar.