In 2017 zijn er 80.000 warmtepompen geïnstalleerd die warmte uit de buitenlucht benutten voor duurzame verwarming van gebouwen. Dat zijn er tienduizend meer dan in 2016. Buitenluchtwarmte is goed voor ruim 2 procent van het eindverbruik van hernieuwbare energie in 2017. Deze cijfers komen naar voren in het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2017 van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

Buitenluchtwarmte en warmtepompen

Warmte uit de buitenlucht kan gebruikt worden om gebouwen (duurzaam) te verwarmen met een warmtepomp. De meeste pompen die warmte uit de buitenlucht benutten zijn gekoppeld aan luchtverwarmingssystemen, vaak geïntegreerd in koelsystemen (airco’s). Tegenwoordig worden warmtepompen met buitenlucht echter steeds vaker gekoppeld aan verwarmingssystemen op basis van water, met name in woningen. Naast warmtepompen die warmte uit de lucht halen zijn er ook pompen die warmte uit de grond halen en dus de bodemwarmte benutten.

Warmtepomp alternatief cv-ketel

Een warmtepomp wordt steeds populairder onder de bevolking als alternatief voor, of aanvulling op de cv-ketel. Eind 2017 waren in Nederland 394.000 warmtepompen geïnstalleerd die gebruik maken van buitenlucht en 55.000 die gebruik maken van bodemwarmte. Warmtepompen zijn ook goed voor het milieu, zij verbruiken geen aardgas, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de cv-ketel.

Bron: CBS

Besparing van verbruik fossiele energie

Door gebruik te maken van buitenluchtwarmte wordt er minder aardgas verstookt voor de verwarming van binnenruimten. Daar staat tegenover dat de warmtepompen ook elektriciteit verbruiken. Deze elektriciteit wordt grotendeels opgewekt met fossiele brandstoffen. Per saldo leiden de warmtepompen op buitenlucht tot een besparing op het verbruik van fossiele energie van 900 terajoule. Dit is zo’n 30 procent meer dan in 2016 en zelfs twee keer zo veel als in 2015.

Bron: CBS

CO2-uitstoot iets hoger

De balans valt licht negatief uit als we de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de elektriciteitsopwekking voor warmtepompen afzetten tegen de uitstoot die is vermeden doordat er minder aardgas is verstookt. In andere woorden, met de huidige mix van brandstoffen en verbrandingsrendementen waarmee elektriciteit gemaakt wordt, is de CO2-uitstoot iets hoger dan wanneer aardgas gestookt zou zijn in een verwarmingsketel.

Rapport Hernieuwbare energie in Nederland

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2017. Binnen dit rapport komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen aan bod. Daarnaast worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode nader toegelicht. Het rapport is hier te lezen.