De overheid is op Prinsjesdag met een verrassende maatregel gekomen om geld op te halen. De regering Rutte III is van plan om leningen van DGA’s (Directeur Groot Aandeelhouder) bij hun BV van meer dan 500.000,- te gaan belasten vanaf 2022. De maatregel was niet aangekondigd en zorgde daarom voor commotie.

Schuld belastingvrij wegstrepen

De maatregel is het gevolg van een ontmoedigingsbeleid van de overheid om excessief te lenen van de BV. De overheid loopt namelijk veel geld mis door leningen van DGA’s die niet zijn belast als inkomen. De leningen moeten weliswaar worden terugbetaald met rentevergoeding maar hierop werd soms een list bedacht. De belastingdienst voert al jaren discussies maar ook rechtszaken tegen DGA’s die proberen om oude schulden belastingvrij weg te strepen. Deze leningen van de eigen BV worden hierbij na enkele jaren gekenmerkt als een betaling die eigenlijk belast had moeten worden maar nu door verjaring niet meer kan worden belast. De verjaringstermijn zou dan zijn verstreken.

Wegpoetsen

Een gerechtelijke uitspraak uit 2010 was aanleiding voor sommige financieel adviseurs om het lenen bij de BV te promoten bij hun klanten. Veel adviseurs waarschuwde echter dat het moedwillig bewandelen van deze route weinig kans maakt. De Belastingdienst heeft in een interne memo in 2016 haar medewerkers geïnformeerd hoe dit ‘wegpoetsen’ van de rekening courant schulden moet worden aangepakt. Het Kabinet is nu klaar met deze werkwijze en de discussies die het oplevert. De maatregel uit het regeerakkoord moet er in 2022 voor zorgen dat het meerdere van € 500.000,- wordt belast in Box 2.

Omvang

Het lenen van de eigen BV blijkt regelmatig voor te komen en ook in forse omvang. In totaal leenden in 2015 ruim 225.000 bedrijfseigenaren meer dan € 51 miljard van hun eigen vennootschap. Ongeveer 10% hiervan leende meer dan € 500.000,-. Het gaat in totaal om ruim € 30 miljard aan leningen. Naar verwachting zit veel van dag geld in onroerend goed, bijvoorbeeld de eigen woning. Een lening van je eigen BV kan namelijk ook als hypothecaire lening worden gebruik voor je hypotheekrente aftrek. De rente die wordt betaald gaat dan echter niet naar een bank maar naar je eigen BV.

Regeling

Het gaat voor de overheid dus om een substantieel bedrag. Minister Hoekstra van Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de regeling pas 2022 in zal gaan. Hiermee wordt ondernemers die nu gebruik maken van zo’n lening boven de € 500.000,- tijd gegeven om dit te veranderen. Het geld kan bijvoorbeeld alsnog als dividenduitkering worden uitgekeerd. In 2019 worden daarom een forse Belastinginkomsten verwacht van ondernemers die de heffing willen voorkomen. In totaal wordt gesproken over een verwachte eenmalige inkomst van € 1,8 mld. Daarna verwacht de minister om jaarlijks € 50 miljoen te verdienen met de heffing.

Laaiend

De ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn woest over de plannen die voor veel mensen als een complete verassing uit de lucht kwam vallen. ‘Den Haag kent de impact van zo’n regeling niet’ aldus Jacco Vonhof, kersvers voorzitter van MKB-Nederland. Volgens Arjo van Eijsden van EY kan het grote gevolgen hebben voor DGA’s die te goeder trouw handelen. ‘De prangende vraag is of dga’s in staat zijn hun schulden af te lossen, of dat ze in 2022 het haasje zijn’, zegt Van Eijsden in het FD. Hij voorziet dat ondernemers vermogen zullen moeten vrijmaken. ‘Het vakantiehuis moet wellicht worden verkocht’, aldus de adviseur.