Vanaf 1 januari hoeven VVE’s geen btw meer af te dragen over opgewekte stroom die ze door zonnepanelen terugleveren aan het net. De verenigingen van eigenaren hoeven ook geen teruglever- en salderingsadministratie meer bij te houden om btw-aangifte te doen. Dit komt door een wijziging van de Kleine Ondernemers Regeling van de Belastingdienst.

Vrijstelling administratie

Met de Kleine Ondernemers Regeling kunnen kleine ondernemers btw- vrijstelling krijgen. Tot nu toe stond die regeling niet open voor instellingen en verenigingen zoals VvE’s. Daar komt nu verandering in. Door een flinke lobby van o.a. VvE Belang is ook de Tweede Kamer tot het inzicht gekomen dat de administratieve lasten voor VVE’s beter geschrapt kunnen worden. Dankzij de nieuwe regeling hoeft dat per 1 januari 2020 niet meer.

Accu oplossing

Het maximale btw bedrag op de teruggeleverde stroom waar VVE’s onder moeten blijven voor deze regeling bedraagt €1345,-. Als er meer btw moet worden betaald dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van de Kleine Ondernemers Regeling. Dit zal voor veel VVE’s een bedrag zijn waar ze eenvoudig onder blijven. Voor de grotere installaties bestaat echter ook de mogelijkheid om een ’thuisaccu’ of opslagaccu te monteren. Dit kan nog meer besparingen opleveren. Een opslagaccu zal overtollige stroom eerst opslaan voor eigen gebruik voordat de overtollige stroom aan het net wordt teruggeleverd. Vooral appartementencomplexen die hiermee een hogere piekbelasting voorkomen kunnen geld besparen doordat een kleinere aansluiting volstaat met lagere jaarlijkse kosten.

Geen btw terugvragen bij installatie zonnepanelen

De andere onrechtvaardigheid is volgens de VVE Belang dat particulieren de btw bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen en VvE’s niet. Dat probleem lost de Kleine Ondernemers Regeling niet op. D66-kamerlid Jessica van Eijs diende hierover in november vorig jaar een motie in die door de Tweede Kamer werd aangenomen.

De motie vraagt het kabinet om te onderzoeken of de fiscale behandeling van de btw voor VvE’s bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen gelijkgesteld kan worden aan die van particulieren. Ook wil ze dat VvE’s met minder dan tien woningen voor een lening kunnen aankloppen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Nu kunnen alleen verenigingen met tien of meer woningen dat.

Directeur Kees Oomen van VVE Belang: ,,Ook op dit punt willen wij gelijke behandeling. We zijn hierover met partijen  in gesprek.   Dankzij de motie begint er beweging te komen in deze zaak.”