Door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer is op veel plaatsen de grondwaterstand verder gezakt. Hierdoor werd een sluimerend probleem bij veel huizen plots zichtbaar. Forse scheuren in gevels door een verzakte fundering. De scheuren zorgen er in sommige gevallen voor dat woningen moeten worden gestut of onbewoonbaar worden verklaard. Een forse onverwachte kostenpost voor de vaak nietsvermoedende huiseigenaren.

Risico op verzakken fundering

Volgens experts zijn er in Nederland bijna een miljoen woningen die het risico lopen om te verzakken. Dit zijn vooral woningen die zijn gebouwd tot 1970 in risicogebieden. Veelal woningen met een houten palenfundering of een stalen-bak fundering op kleigrond. Doordat het grondwaterpeil zakt kunnen deze funderingspalen gaan rotten of de kleigrond gaan inklinken. Hierdoor verzakken de woningen.

Loopt mijn woning risico op verzakking?

De overheid heeft een website gemaakt waarop u kunt nagaan of uw woning in een gebied staat dat risicovol is. Klik hier om de website te openen. Vooral woningen in het westen en noorden van het land, en langs de rivieren lopen risico. Het gaat hier om kleigronden en veengebieden. Staat uw (beoogde) woning in een risicogebied? Bij de afdeling Bouw en Woning Toezicht van uw gemeente kunt u de oorspronkelijke bouwtekeningen van uw woning opvragen. Het Kenniscentrum  Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een stappenplan op haar website staan. Hiermee kunt u zien welke stappen u kunt doorlopen bij vermoeden van funderingsproblemen.

Aansprakelijk voor de kosten

De Monitor heeft gisteravond een reportage uitgezonden over funderingsproblemen. Vooral na afgelopen zomer regent het meldingen van huiseigenaren die plots met scheuren in gevels kampen. Uit de uitzending werd duidelijk dat gemeente, waterschappen en verzekeraars aangeven dat de verantwoording bij de huiseigenaar ligt. Ook al heeft de huiseigenaar geen invloed op het grondwaterpeil. Het is daarom zaak om bij aanschaf van een woning de staat van de fundering goed te (laten) onderzoeken. De kosten van funderingsherstel kunnen volgens experts oplopen van € 40.000,- tot meer dan € 100.000,-.

Woning kopen of verkopen

Gaat u een woning verkopen waarbij kans bestaat op verzakkingen? Dan is het verstandig funderingsonderzoek te laten uitvoeren en om een funderingsparagraaf op te nemen in het koopcontract. Een bouwkundig onderzoek is niet voldoende. Bij een funderingsonderzoek wordt verder gekeken dan bij een bouwkundig onderzoek. Het voorkomt aansprakelijkheidsproblemen mochten er later toch problemen voordoen.

Woningcorporaties

Woningen in een rij hebben vaak een gedeelde fundering. Aanpakken van de fundering van een enkel huis in de straat is daarom vaak niet wenselijk. Bij woningcorporaties die te maken hebben van gedeeld bezit kan dit extra problemen met zich mee brengen. Andere bewoners van de straat moeten dan ook meewerken of de fundering moet ‘los’ worden gekoppeld van de andere woningen. Het funderingsherstelfonds heeft aanvullende informatie. Onder meer over de mogelijkheid voor het afsluiten van een leningen met een looptijd van 30 jaar tegen gunstige rente-tarieven.