Uit onderzoek van het CBS gepubliceerd in de Monitor Brede Welvaart 2018 blijkt dat het gemiddeld vermogen van Nederlandse huishoudens sterk afhankelijk is van de leeftijd. Het doorsnee vermogen van een Nederlands huishouden bedraagt in 2016 € 22.100,-. De rijkste groep zijn huishoudens met een leeftijd tussen de 65 en 75 jaar oud. Zij hadden een mediaan vermogen van € 124.300,-.

Crisis

Het gemiddeld vermogen is in het jaar 2016 fors lager dan voor de crisis. Toen bedroeg het mediane vermogen per huishouden nog € 52.700,-. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat door de fors gestegen huizenprijzen de doorsnee vermogens in Nederland in 2018 weer verder zijn gestegen.

Levensfase

Uit her onderzoek blijkt dat naarmate personen in het huishouden ouder worden ook hun financiële positie verbeterd. Jonge mensen, die aan het begin van hun carrière staan, verdienen relatief weinig, kunnen weinig geld opzij zetten en nemen vaak een flinke schuldenlast op hun schouders bij de aankoop van een eigen woning. Sommige jongeren hebben een studieschuld. Gezinsuitbreiding dempt de ruimte om te sparen nog verder. Ouderen zien hun arbeidsinkomen stijgen op grond van werkervaring en beter betaalde functies.

Hypotheek aflossen

Huizenbezitters onder de huishoudens lossen met het klimmen der jaren veelal een steeds groter deel van de hypotheek af. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vallen de oudere huishoudens weliswaar terug in inkomen, maar de huizenbezitters onder hen hebben hun  hypotheken vaak grotendeels afgelost. Door de gestegen huizenprijzen zal het vermogen daardoor waarschijnlijk voor alle huizenbezitters die aflossen zijn gestegen.