Huurders van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) zetten zich onlangs in voor het opknappen van een speelpleintje en de aanleg van een buurtfruittuin. Voor de aanschaf van materialen kregen de huurders een vergoeding uit het Leefbaarheidsfonds van OFW.

De woningcorporatie uit Flevoland ondersteund dergelijke initiatieven omdat die het woongenot en leefklimaat in een wijk bevorderen. Ze dragen niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar brengen ook de bewoners dichter bij elkaar.

De corporatie stelt per aanvraag maximaal 2.500 euro beschikbaar als bijdrage. Voorwaarde is wel onder meer dat  het initiatief (mede) door huurders van OFW moet worden ondernomen en dat de activiteiten ten goede komen aan de leefomgeving van OFW-huurders.