Het verbod op asbestdaken dat in 2025 zou ingaan lijkt voorlopig van de baan. De Eerste kamer heeft het besluit tegengehouden. De senatoren zijn van mening dat het verbod mensen op kosten jaagt en voor sommigen onbetaalbaar is.

Versoepeling

Het verbod werd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nog versoepeld door de einddatum te verschuiven. Daarnaast werden langere uitstelmogelijkheden voor specifieke projecten en een steunfonds in het vooruitzicht gesteld. Maar ook met deze aanvullende maatregelen was de Eerste Kamer niet overtuigd. De wijziging van de Wet milieubeheer is hiermee van de baan.

Deskundigen

Eerder dit jaar werd de Eerste Kamer geïnformeerd door deskundigen over het risico van asbesthoudende daken. prof. dr. Ira Helsloot gaf hierbij aan “dat er feitelijk geen baten zijn in termen van gezondheid van dit wetsvoorstel.” Er zijn wel zeer hoge kosten maar geen opbrengsten als het gaat om verlaging van het gezondheidsrisico. Helsloot becijferde dat volgens het Bouwbesluit 2.000 asbestvezels per kubieke meter in elke woning aanwezig mag zijn. “Dat correspondeert volgens de Gezondheidsraad met een verwaarloosbaar risico, een risico dat wij eigenlijk niet meer kunnen meten. De huidige concentratie in de buitenlucht zit daar ver onder, tussen de 20 en de 200, afhankelijk van de plek in Nederland.”

Kosten

De deskundige merkt op dat de eigenaren van gebouwen mogelijk zelfs de overheid aansprakelijk kunnen stellen voor het maken van de kosten voor vervangen van asbestdaken. “We hebben het hier over een situatie waarin mensen met een vergunning asbestdaken op hun woning of bedrijfspand hebben mogen zetten. Die moeten er nu worden afgehaald zonder dat daarvoor een goede reden aanwezig is. ”

Nuanceren

De heer Rozema van de GGD Amsterdam geeft aan dat het aantal gevallen van mogelijk asbest gerelateerde kanker al jaren afneemt. “..  in de leeftijdsgroep tussen 45 en 59 jaar: een daling van 69 gevallen in 1990 in die leeftijdsgroep naar 19 gevallen in 2017.” De daling is het gevolg van het huidige beleid, dus nog voor het voorgenomen verbod op asbestdaken. Helsloot en Rozema wijzen beiden op de manier waarop asbest op dit moment moet worden verwijderd. Rozema: “.. er moet kritisch worden gekeken naar de gebruikte saneringsmethoden. Een meer risicogericht saneringsregime met toepassing van innovatieve technieken lijkt daarom op zijn plaats. Helsloot verwijst naar eerder onderzoek waaruit blijkt dat asbestsaneren in veel gevallen goedkoper kan plaatsvinden.