In de gemeente Groningen zijn van alle grote steden in Nederland het minste aantal woningen beschikbaar afgezet tegen het aantal huishoudens*. Het aantal woningen is met 100.946 een stuk lager dan de 122.541 huishoudens in deze gemeente. De gemeente Groningen is hiermee koploper in Nederland. Ook steden als Nijmegen, Utrecht, Leiden en Delft hebben fors minder woningen dan huishoudens. Alleen in de gemeenten Dordrecht en Zoetermeer waren er in 2018 evenveel of meer woningen dan huishoudens.

Uit een analyse van CBS cijfers van gemeenten met meer dan 50.000 huishoudens blijkt dat er landelijk grote verschillen zijn in het aantal beschikbare woningen. Opvallend is dat in veel gemeenten grote aantallen woningen niet officieel zijn bewoond ten tijde van de CBS telling. In de gemeenten Maastricht en Den Haag betreft het maar liefst 8% van de totale woningvoorraad waar op de peildatum 1 januari 2018 niemand stond ingeschreven in de gemeentelijke administratie (Basisregistratie Personen). In Almere waren in 2018 2% van de woningen op dat moment niet bewoond.

Corporatiewoningen

Het grootste percentage woningen in bezit van woningcorporaties is te vinden in Delft. Hier zijn 45% van alle woningen in bezit van een woningcorporatie. De gemeente Haarlemmermeer heeft met 23% het laagste aantal corporatiewoningen afgezet tegen de totale woningvoorraad. Ook Almere heeft met 27% weinig corporatiewoningen binnen haar gemeentegrens.

Woningtekort

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt vandaag dat er in sommige gebieden in Nederland te weinig woningen worden gebouwd. Gebieden als  Zuid-Holland en Utrecht lopen ver achter op schema. Volgens de Nationale Woonagenda zouden er jaarlijks 75.000 woningen moeten worden opgeleverd. De afgelopen jaren is de woningproductie flink gestegen, echter volgens de Woonagenda nog onvoldoende. Het EIB verwacht dat ook de komende jaren het planaanbod niet toereikend is om aan deze ambitie te kunnen voldoen.

*Definitie volgens CBS: Particuliere huishoudens (één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.)

Bekijk hier het totaal aantal woningen in uw gemeente

Bekijk hier hoeveel woningen in eigendom zijn van woningcorporaties per gemeente