De gemeente Utrecht heeft besloten voortaan diervriendelijk bouwen te verplichten bij verkoop van gemeentegrond voor nieuwbouw. Met deze maatregel wil Utrecht er voor zorgen dat er voldoende nestplekken beschikbaar blijven voor vogels. 

Met deze maatregel wil Utrecht de stad “op een gezonde manier verdichten en vergroenen”. De nestplekken zijn bedoeld voor bijvoorbeeld de gierzwaluw en de huismus.

Eengezinswoningen

Bij de uitgifte van de grond worden de eisen voor het plaatsen van nesten bepaald aan de hand van de soort bebouwing. Als er grondgebonden woningen worden ontwikkeld dat is het verplicht om huismusnestkasten te plaatsen. Bij hoogbouw moeten gierzwaluwnesten of vleermuiskasten komen, afhankelijk van de nabijheid van een waterrijk of groen gebied.

Landelijk beleid

Utrecht ziet graag dat de inspanningen die zij lokaal verrichten ook landelijk worden overgenomen. De gemeente is hiervoor in gesprek met ontwikkelaars van toetsingsinstrumenten. Hiermee kan middels een puntensysteem worden vastgesteld of de plaatsing van nestmogelijkheden voldoet.

Vernieuwde Checklist Groen Bouwen

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben onlangs de checklist Groen Bouwen vernieuwd. Hiermee is het voor bouwers eenvoudig om natuurvriendelijker te bouwen. Met een paar simpele ingrepen kunnen nestplaatsen voor  bijvoorbeeld gierzwaluwen en vleermuizen worden gecreëerd.

Ontheffing bij renovatie

In andere delen van het land worden afspraken gemaakt om bij renovatie juist af te mogen wijken van de geldende regels. Hier hanteert men liever een gedragscode dan het aanvragen van een ontheffing conform de wet natuurbescherming.