De provincie Utrecht heeft een plan opgesteld om het teveel aan leegstaande kantoren tegen te gaan. Dit overschot aan leegstand bestaat nog steeds, ondanks dat de economie floreert. In heel Nederland staat 17% van de kantoren leeg.

Beperken locaties

De nieuwbouw van kantoorpanden zal in tien gemeenten worden beperkt. In het nieuwe ontwerp-inpassingsplan zijn toekomstbestendige locaties uitgekozen. Alleen daar mogen nieuwe kantoorpanden worden gebouwd.

Gezonde kantorenmarkt

Met het nieuwe plan wil de provincie Utrecht de binnenstedelijke kwaliteit bevorderen. Gedeputeerde Mirjam Maasdam zegt hierover: “We maken zo optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en behouden onze waardevolle landschappen. Dit draagt bij aan een gezonde kantorenmarkt en versterkt ons aantrekkelijk vestigingsklimaat”.

Herbestemming

Ondanks de sterke economie is er nog altijd sprake van leegstand in de kantorenmarkt. In 2014 hebben de Provinciale Staten daarom de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. Hiermee wordt getracht over te gaan tot transformatie en herbestemming van bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen. Daarnaast worden bestemmingsplannen nu dus gewijzigd om te zorgen dat er minder mogelijkheden komen voor de bouw van kantoren.

Definitief

Het inpassingsplan wordt naar verwachting eind dit jaar definitief. Het heeft betrekking  op gronden gelegen in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist.

Energielabel

De bestaande kantoorvoorraad staat ondertussen voor een grote opgave. Ieder kantoor groter dan 100m2  moet in het jaar 2023 minimaal energielabel C hebben. Minister Ollongren (wonen) heeft dit in het Bouwbesluit laten opnemen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. De bestaande kantoren zullen dus moeten worden aangepakt.

Aanpassingen

De Rabobank verwacht dat het aanpassen van de bestaande kantoorvoorraad zo’n € 830 miljoen gaat kosten. Bij de relatief jongere gebouwen zijn de maatregelen beperkt tot het plaatsen van zonnepanelen, ledverlichting, of kleine aanpassingen aan de installatie. Bij kantoorgebouwen met een energielabel D, E of F moet aan de binnenzijde bouwkundige maatregelen worden genomen. Bij kantoorgebouwen met een energielabel G zijn ook bouwtechnische aanpassingen vereist, bijvoorbeeld isolatie van de gevel, vloer en het dak.

Andere aanpak kantorenoverschot

Het wijzigen van de bestemming van een bestaand kantoor is een andere manier om het kantorenoverschot te lijf te gaan. De overheid stimuleert transformatie van kantoren naar woningen. Er is een expertteam opgezet om ontwikkelaars en gebouweigenaren te helpen bij een transformatie. Het wijzigen van kantoor naar woonbestemming is relatief duurzaam. Daarnaast levert het een bijdrage aan de compleet vastgelopen woningmarkt. Een voorbeeld is de ombouw van het belastingkantoor in Nijmegen naar tijdelijke woonruimtes.