Er is geen (individuele) ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming als wordt gewerkt volgens de Gedragscode Natuurinclusief renoveren. Dat heeft de rechtbank bepaald naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door de Stichtingen Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland en Huismus Bescherming Nederland. De stichtingen zijn van mening dat de gedragscode te weinig bescherming biedt voor vleermuizen en huismussen. De rechter vindt dat de gedragscode voldoende waarborgen biedt om de instandhouding van vleermuizen en huismussen te waarborgen.

Minister verleende al toestemming

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had de gedragscode al goedgekeurd voor een periode van 5 jaar. De gedragscode is opgesteld door Vereniging ‘De BredeStroomversnelling’ en bedoeld om toe te passen bij renovatie van woningen tot NoM, Nul op de Meter, woningen. Het gaat hierbij om renovatie van woningen en flats die tussen 1945 en 1960 zijn gebouwd en waarvan men de renovatie op landelijk niveau wil aanpakken. Als de renovatie aantoonbaar wordt uitgevoerd volgens de in de Gedragscode beschreven werkwijze, is voor deze renovatie geen (individuele) ontheffing meer nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Tegen de uitspraak kan nog hoger beroep worden ingesteld.

Provincie Friesland

Eerder werd al bekend dat ook de provincie Friesland deze vrijstelling heeft verleend aan een woningcorporatie. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat alleen kleine populaties van (ruige) dwergvleermuizen, laatvliegers, huismussen en gierzwaluwen mogen worden verstoord of weggehaald. Renovatie tijdens de winterslaapperiode of het broedseizoen wordt uitgesteld of anders uitgevoerd. De betreffende woningcorporatie had al aangegeven blij te zijn met de ontheffing maar benadrukte dat ze de vogels en vleermuizen koesteren en als onderdeel zien van een geslaagde renovatie.