Het steeds belangrijker worden van de isolatiewaarde van bouwmaterialen heeft gezorgd voor een toename van brandbaar isolatiemateriaal. De kunststof isolatiematerialen PUR, PIR en EPS isoleren goed en kunnen daarom vaak dunner worden aangebracht dan alternatieve isolatiematerialen. Toch brengen deze materialen bij onjuiste toepassing ook risico’s met zich mee. Het Verbond van Verzekeraars luidde hierover onlangs nog de noodklok. TU Eindhoven gaat daarom op zoek naar een brandveilig bouwmateriaal.

Nieuw brandveilig bouwmateriaal

TU/e-hoogleraar Bouwmaterialen Jos Brouwers en universitair docent Qingliang Yu gaan een nieuw materiaal ontwikkelen op basis van zogenaamde geopolymeren. Dit is een organische celstructuur die goed isoleert en daarnaast ook zeer goede brandveiligheidskenmerken heeft. Geopolymeren lijken in de praktijk veel op cement. Maar waar beton bij 500 graden celsius begint te verzwakken houdt het nieuwe materiaal het veel langer uit.

Verbond van Verzekeraars: brandbare materialen zorgen er voor dat branden zich sneller kunnen uitbreiden dan gewenst.

Duurzaam

Buiten de verbeterde brandveiligheid heeft het materiaal ook een duurzamer karakter. Bij de productie van gewoon cement komt veel meer CO2 vrij dan bij het maken van geopolymeren. Voor vergelijkbare toepassingen ligt de totale CO2-uitstoot 20 tot 70 procent lager. De onderzoekers willen dit nog verder verbeteren. Hiervoor wordt een nieuw, minder energie-intensief procedé ontwikkeld.

brandveilig bouwmateriaal
Steenwol is een brandveilig bouwmateriaal.

Ontwikkelen en testen

De TU Eindhoven heeft een bedrag van € 175.000 ontvangen van onderzoeksfinancier NWO. Brandweer Nederland, M2i en de bedrijven Rockwool, Mineralz, Kijlstra Beton en Nieman, betalen samen € 500.000,- mee aan het project. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een structureel (dragend) beton, en brandwerende coating wordt geproduceerd. Deze brandveilige bouwmaterialen zullen uitvoerig worden getest.

branduitbreiding
Kunststof isolatie heeft gezorgd voor snelle verspreiding van de rampzalige brand van de Grenfell toren in London. Bron: Feenix 007 via  Youtube 

“Dit moet rampen zoals die met de Grenfell-toren helpen voorkomen”

Kunststof isolatiematerialen

Waar het gebruik van kunststof isolatiematerialen tegenwoordig niet meer is weg te denken willen de verzekeraars het liefst dat deze helemaal niet meer worden gebruikt. Volgens het Verbond van Verzekeraars moet het gebruik van schuimkunststof isolatiematerialen worden vermeden. Zij adviseren brandveilige isolatiematerialen te gebruiken die Eurobrandklasse A hebben behaald. De verzekeraars zien een toenemende brandschadelast en zien de kunststof isolatiematerialen als één van de oorzaken.

Lees ook: automatisch deuren sluiten bij brand

Toepassing volgens test

Dat echter ook een betonnen gebouw behoorlijke schade kan oplopen bij brand bleek tien jaar geleden bij de brand van het faculteitsgebouw Bouwkunde van de TU Delft. De producenten van kunststof isolatiematerialen pleiten voor correcte toepassing. Zij voeren full-scale brandtesten uit om aan te tonen dat kunststof isolatiematerialen ook op brandveilige wijze kunnen worden toegepast.