Tijdens de Vakbeurs Energie, welke afgelopen week plaatsvond, werd de Innovative Energy Solution-award uitgereikt. Triple Solar kroonde zich tot winnaar met haar PVT-warmtepomp paneel. De Innovation Energy Solutions award wordt uitgereikt aan het meest innovatieve project, product of dienst.

PVT-warmtepomp Triple Solar

Triple Solar heeft een warmtepomppaneel ontwikkeld dat zowel elektriciteit als thermische energie voor een warmtepomp levert. Net als ieder ‘gewoon PV-paneel’  wekken zij stroom op maar kunnen tevens 24 uur per dag warmte uit daglicht, zonlicht en buitenlucht winnen. Om dit te realiseren zitten er buizen onder het paneeloppervlak waar glycol doorheen loopt, die vervolgens de omgevingswarmte opneemt. De opgewekte energie van het paneel wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en de door het glycol gewonnen warmte aan een water/waterwarmtepomp. De pomp op zijn beurt gebruikt deze voor het verwarmen van ruimtes en de bereiding van warm tapwater.

Efficiënt en geluidloos

Middels deze ontwikkelingen is er een bronsysteem ontstaan waar boren niet noodzakelijk is (zoals voor een bodembron) en dat geluidsloos werkt (in tegenstelling tot een warmtepomp-buitenunit). Een bijkomend voordeel is dat de elektriciteitsproductie van het paneel efficiënter wordt doordat zonnewarmte wordt afgevoerd en het paneel daardoor afkoelt. Triple Solar heeft het PVT-systeem in samenwerking met Nibe gerealiseerd. Nibe levert tevens de bijbehorende warmtepomp. “Het systeem is inmiddels bij meer dan 100 woningen en kantoren toegepast en is het het meeste energiezuinige warmtepompsysteem voor renovatie en nieuwbouw” geeft de Award winnaar aan.

Drie bedrijven genomineerd

In totaal zijn drie bedrijven genomineerd die kans maakten op de Innovative Energy Solution-award. Naast Triple Solar waren ook Radson en HoCosTo genomineerd. Radson werd genomineerd voor haar ultralaagtemperatuur-radiator Ulow-E2, die behalve stralings- ook convectiewarmte afgeeft. HoCosTo verdiende haar nominatie voor de ontwikkeling van de Seasonal Thermal Energy Storage. Dit is een buffer voor warmteopslag bestaande uit een ondergronds buizensysteem welke zomerwarmte opslaat voor gebruik in de winter.

Vakbeurs Energie

De Vakbeurs Energie vond dit jaar plaats op 9, 10 en 11 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch. Op 3:25 in onderstaande video Innovation Energy Solutions award en Triple Solar aan bod.