Het is te vergelijken met een mini bos, het zogeheten Tiny Forest. Onlangs is er bij 12 gemeenten in Nederland een Tiny Forest aangeplant.

Wat is een Tiny Forest precies?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het geeft een groene impuls aan de buurt. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek, volgens initiatiefnemer IVN Natuurindicatie. Daarnaast wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect op biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2 opslag aantoont. Het Wageningen Environmental Research onderzoeksinstituut onderzoekt deze effecten.

Oproep aan gemeenten

In juni deed IVN Natuurindicatie een oproep waarin gemeenten zich konden aanmelden voor het aanplanten van een Tiny Forest. IVN Natuureducatie gaat honderd Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisveld, aanleggen vóór 2021. Om dit te realiseren zochten zij 24 partnergemeenten. Twaalf van deze partnergemeenten krijgen in 2018 een Tiny Forest. De respons was erg groot, 55 gemeenten meldden zich aan. Bleichrodt, projectleider bij IVN: “Maar liefst 55 gemeenten willen partner van Tiny Forest worden. Dat is ongeveer 15% van alle gemeenten in Nederland. Fantastisch dat er zoveel enthousiasme is om samen met buurtbewoners, vrijwilligers en kinderen buurten groener te maken. Dit laat zien dat een grote beweging aan het ontstaan is.”

Tiny Forest partnergemeenten

Het partnership biedt gemeenten een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid. De geselecteerde twaalf Tiny Forest partnergemeenten die dit najaar hun eerste minibos aanplanten zijn: Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht. In elke partnergemeenten komen minimaal vier Tiny Forests te liggen. In 2019 selecteert IVN Natuureducatie opnieuw twaalf partnergemeenten voor de aanleg van een Tiny Forest.

Blij met een groenere stad

Alphen aan den Rijn is zeer gelukkig dat zij deel uitmaken van de twaalf geselecteerde partnergemeenten. Niek van ’t Wout, beleidsmedewerker Groen en Recreatie bij de gemeente: “Het nieuwe bomenbeleid van Alphen aan den Rijn hebben we samen met 1.100 bewoners opgesteld. Tiny Forest past heel goed binnen dit beleid. We willen graag samen met onze inwoners de stad groener maken en jonge boompjes de kans geven om echt oud te worden. Met Tiny Forest werken we aan beide doelen. Daarom zijn we heel blij dat we één van de twaalf partnergemeenten zijn.” Het minibos in Alphen aan den Rijn wordt in november aangeplant.

Initiatiefnemer IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie heeft als missie jong en oud actief te laten ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk de natuur is. Zij willen mens en natuur verbinden en natuurbewuste gedragsveranderingen realiseren. De organisatie bestaat uit 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen. Samen organiseren zij organiseren projecten, campagnes, cursussen en vele natuuractiviteiten. Er wordt gewerkt met 4 themas: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. De komende drie jaar wil IVN honderd Tiny Forests in Nederland realiseren samen met gemeenten, samenwerkingspartners, buurtbewoners en basisschoolleerlingen.