Wooncorporatie Wooncompagnie neemt maatregelen om de woningnood in Purmerend op korte termijn te verlichten. ‘De woningmarkt in Purmerend zit muurvast. Er komen weinig woningen beschikbaar en er zijn veel urgente woningzoekenden, waardoor er vrijwel geen woningen beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekenden.’ zegt  directeur/bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Om die reden hebben we besloten verschillende maatregelen te treffen.’

De corporatie gaat onder meer minstens veertig tijdelijke woonunits plaatsen. Ze hebben nu al toestemming van de gemeente voor 20 tijdelijke units maar willen dit verhogen naar 40. Daarnaast wordt gekeken of  lopende nieuwbouwprojecten kunnen worden versneld. Wooncompagnie gaat ook woningen aankopen om het aanbod te verhogen.

De units die de corporatie wil gaan plaatsen zijn verplaatsbare woonunits die dienen voor één of tweepersoonshuishoudens met een acute woningvraag, zonder alternatieven. De units worden aangeboden in de laagste huurcategorie.

In principe zullen geen huurwoningen meer door de corporatie worden verkocht. Woningen die worden teruggekocht vanuit de Koopgarant-regeling, worden in beginsel teruggebracht in de verhuur. Ook koopt de corporatie mogelijk woningen aan. ‘Als er woningen worden aangeboden die passen in onze portefeuille, dan zullen wij onderzoeken of we een aantal
kunnen aankopen. Zo kunnen we de acute druk op de huurmarkt in Purmerend opvangen,’ stelt Stefan van Schaik.

Wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend is erg blij met het besluit: “Wooncompagnie laat met deze stappen zien dat we als partners samen onze nek uit moeten steken om iets te doen aan de enorme vraag naar tijdelijke en definitieve sociale huurwoningen in onze stad. Zo kunnen we echt concreet iets doen voor mensen die snel een betaalbaar dak boven het hoofd nodig hebben”