Volgens het CBRE (advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed) gaat er de komende jaren een nijpend tekort ontstaan aan geschikte kantoorruimte in Den Haag. Naar verwachting zal de leegstand in de stad dalen van de huidige 8,3% tot circa 3,0% in 2022. Het CBRE verwacht dat de tophuren daardoor zullen stijgen.

Directeur Bas Thijssen: “We zien een duidelijke mismatch tussen vraag en aanbod in de kantorenmarkt van Den Haag.” De verwachte krapte wordt dan ook niet alleen veroorzaakt door een gebrek aan kantoorruimte maar ook door andere eisen die worden gesteld door de huurder. “Kantoorgebruikers willen er prettig kunnen verblijven waarbij privé en zakelijk steeds meer met elkaar vermengt. Aandacht voor het kwaliteits- en serviceniveau van een gebouw is daarom van belang.”

Unieke huurders

De kantorenmarkt in Den Haag is de één na grootste van Nederland. Het heeft zo’n 6 miljoen m2 oppervlak en huisvest enkele unieke instituten zoals het Internationaal Strafhof. In 2016 stond volgens het CBS nog 18% van het kantooroppervlak leeg. Volgens het CBRE krijgen steeds meer grote steden te maken met krapte op de kantorenmarkt. Naast Den Haag hebben ook Amsterdam (4,6%) Utrecht (8,5%) , Rotterdam (11,2%) en Eindhoven (8%) te maken met historisch lage leegstandspercentages.

Ombouwen naar woningen

In diverse steden worden kantoren omgebouwd naar woningen. Dit kan komen door de ligging of de kwaliteit van de kantoren waardoor deze na renovatie beter kan dienen als woonruimte. In Utrecht is gekozen om de binnenstedelijke kwaliteit te vergroten door herbestemming van kantoorruimten. De overheid heeft een expertteam opgezet om vastgoedeigenaren te helpen bij het ombouwen van kantoren naar woningen.