Minister Ollongren heeft vandaag aan de Tweede Kamer laten weten dat ze de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis gaat wijzigen. VVE’s kunnen na de wijziging van de regeling langer gebruik maken van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Tot nu was dit mogelijk tot 1 januari 2019, deze termijn is door de Minister verlengd tot 1 januari 2020.

Energieadvies

De verlenging van de subsidie mogelijkheid is van toepassing op adviezen van duurzaamheidsexperts. Ook het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en procesbegeleiding vallen onder de subsidieregeling energiebesparing eigen huis.

Subsidiepot is nog lang niet leeg

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat de subsidiepot voor deze regeling nog lang niet leeg is. Tot 5 november 2018 was er subsidie aangevraagd voor een totaal van € 178.886. Daarvan is € 121.149 toegekend. Bij lange na niet het maximum van € 2.000.000,- euro dat de overheid heeft gereserveerd.

Waarvoor subsidie?

Verenigingen van Eigenaren (VVE) kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Energieadvies (door een gecertificeerde energieprestatieadviseur) óf
  • Energieadvies met procesbegeleiding óf
  • MJOP met Energieadvies evt met procesbegeleiding.

Een VvE mag 1x per vereniging subsidie aanvragen. Het is daarnaast mogelijk om aanvragen in te dienen voor energiebesparende maatregelen, eventueel met aanvullende maatregelen, of een zeer energiezuinig pakket. Deze subsidie moet per gebouw worden aangevraagd.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De termijn voor het indienen van een subsidie aanvraag voor energiebesparende maatregelen wordt ook aangepast. Hiervan stond de einddatum op 1 januari 2019, deze zal tevens worden verlengd tot 1 januari 2020. De daadwerkelijke werkzaamheden die tot de energiebesparing gaan leiden mogen tot 2 jaar na de aanvraagdatum worden uitgevoerd. De verstrekte subsidies voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen bedragen tot op heden € 3.613.396. Hier is een totaal budget van € 12.000.000,- voor gereserveerd.

Lees ook: Hogere subsidiebedragen en langere looptijd