Huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal flink gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius. Opvallend is de stijging in provincie Lelystad van meer dan 17%. Dit komt door het lage aanbod en de hoge prijzen in Amsterdam en Utrecht waardoor huurders uitwijken naar Flevoland. Doordat de vraag daar hoger wordt stijgen de prijzen.

Overal hogere huur behalve in Drenthe

De huren zijn in alle Nederlandse provincies gestegen behalve Drenthe. Hier zijn de huurprijzen zelfs iets gedaald met 2,5%. In het centrum van Amsterdam betalen nieuwe huurders gemiddeld €25,03 per vierkante meter per maand.

Tekort op huurmarkt

De hogere huurprijzen zijn het gevolg van tekort aan woningen in de vrije huur sector.  De toenemende vraag komt door Nederlanders die naar de stad verhuizen maar ook door immigratie. Bovendien groeit het aantal eenpersoonshuishoudens en het aantal starters, waardoor de vraag naar huurwoningen in de vrije sector nog verder toeneemt. Veel woningcorporaties hebben zich gedeeltelijk teruggetrokken uit de vrije sector.

“Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (daeb): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe. Het is aan marktpartijen om die taak op te pakken. ” bron: Woningwet 2015, kennisbank

Beleid Kabinet Rutte III

De overheid wil de bouw van nieuwe woningen aanjagen. In het coalitieakkoord is daarom afgesproken dat onnodig belemmerend overheidsbeleid zal worden aangepakt. De overheid wil hiervoor de aanbevelingen van de Samenwerkingstafel Middenhuur hanteren. Op plaatsen waar geen commerciele partij bereid blijkt om te investeren in midden-huurwoningen zal het voor woningcorporaties eenvoudiger worden gemaakt om hier in te stappen. De markttoets zal hiervoor worden vereenvoudigd.