De komende drie jaar zo’n 100.000 sociale huurwoningen extra aardgasvrij maken. Dit moet mogelijk worden voor de woningcorporaties middels het Startmotor plan. Het plan is ontstaan aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom.

Het Startmotor plan

Startmotor is gemaakt in samenwerking met energienetbeheerders, warmtebedrijven en installateurs. Aedes-voorzitter Marnix Norder beschrijft Startmotor: “Een concreet voorstel om te versnellen als het kabinet dat financieel mogelijk maakt. Een aanbod dat ze niet kunnen weigeren, lijkt ons.”  Voor 2020 kan er in ruim 50.000 woningen een warmtepomp geïnstalleerd worden. Daarnaast kunnen 50.000 huizen versneld worden aangesloten op een warmtenet. Op deze manier zijn de huizen meteen aardgasvrij of daar helemaal op voorbereid.

Aanpak

Het plan Startmotor gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. In overleg met gemeenten en huurdersorganisaties worden woningblokken of wijken gekozen. Er kan een snelle start gemaakt worden in wijken die op bestaande warmtenetten aangesloten kunnen worden en waar renovatie van veel huizen in de planning staat. De partijen van de Startmotor betrekken ook andere woningeigenaren en vastgoedbezitters bij de aanpak van een wijk.

Klimaatakkoord

Starmotor moet onderdeel worden van het klimaatakkoord. Het kabinet wil het Klimaatakkoord eind dit jaar onderteken in samenwerking met diverse partijen. Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes: “Met de Startmotor kunnen we de verduurzaming van woningen versnellen en aanjagen. In korte tijd pakken we een groot aantal huizen aan. Die schaalvergroting is nodig en zorgt er meteen voor dat de kosten per huis lager kunnen worden.”

Een haalbaar plan

Norder: “We zitten in de pioniersfase met ontwikkelkosten en nieuwe technieken, die pas later rendabel te maken zijn. Andere vastgoedpartijen en huiseigenaren doen daar in de toekomst hun voordeel mee. En we willen het zo doen dat de woonlasten voor onze huurders niet hoger worden. We moeten niet het wiel uitvinden met de portemonnee van mensen met de laagste inkomens.”
Het plan is haalbaar volgens Aedes, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en vertegenwoordigers van netbeheerders en warmtebedrijven. Voorwaarde is wel met de steun uit de verduurzamingsgelden van het kabinet.

Een mooi aanbod

De Startmotor kan de komende jaren fors bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Norder: “Het is daarom niet meer dan redelijk dat ook het kabinet er geld voor uittrekt. We doen Wiebes en Rutte een mooi aanbod, ze zouden wel gek zijn als ze er niet op ingaan.”