Senioren spelen een grote rol in het veilig houden van de eigen wijk. Negen van de tien senioren houden bewust een oogje in het zeil en bijna de helft heeft wel eens een melding gedaan bij de politie. Het meest betrof dat een inbraak, gevolgd door het waarnemen van een verdacht persoon en vandalisme. Dit blijkt uit het jaarlijkse veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Privacy en  veiligheid

Nederlandse senioren zijn waakzaam in hun eigen woonomgeving en dragen graag bij aan de veiligheid van hun eigen wijk. Zo heeft een kwart NL-alert geïnstalleerd op zijn of haar mobiele telefoon, drie op de tien gebruiken Burgernet en twee op de tien zijn aangesloten op een Buurt WhatsApp-groep. Alhoewel 15% van de senioren zich in eigen huis of omgeving wel eens echt onveilig heeft gevoeld, geven senioren voor de veiligheid van de eigen buurt een rapportcijfer van 8,1. Slechts 1% geeft een onvoldoende. Desondanks is 52% van alle 65-plussers bereid een aanzienlijk deel van hun privacy in te leveren voor hun veiligheid, zoals camera’s op straat en regelmatige controle van identiteitsbewijzen.

Wel weten, niet doen

De meeste senioren denken dat hun huis goed beveiligd is tegen inbraak of brand. Slechts 2% komt er rond voor uit dat hun huis niet zo goed beveiligd is en drie op de tien zegt dat hun woning niet slecht, maar ook niet goed is beveiligd. Iets minder dan de helft (41%) weet wel hoe het beter kan. Ze denken dan aan zwaardere sloten, een ketting op de voordeur, veiligheidssloten op de ramen van de eerste verdieping, extra beveiliging van de balkondeuren en stangen voor het kelderraampje. Maar weten is één, daadwerkelijk doen is twee. Een kwart zegt dat ze er niet handig genoeg voor zijn, twee van de tien senioren hebben er het geld niet voor en 13% weet niet hoe ze het moeten aanpakken. De rest noemt een andere reden: ze wonen in een huurwoning of geven aan dat het gewoonweg gemakzucht is om niets te doen.

Drie op de tien senioren zijn gevallen

Alhoewel de meeste senioren banger zijn voor inbraak en misdaad dan voor vallen, zijn ze veel vaker slachtoffer van een val dan van een misdaad. Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat in de afgelopen twee jaar drie op de tien senioren gevallen of uitgegleden is in of rondom huis. Een op de drie van hen is zelfs meerdere keren gevallen, gemiddeld vier keer. Hoe ouder, hoe vaker. In de leeftijd tot en met 69 jaar viel een kwart van deze groep in de afgelopen twee jaar. Bij de groep 80-plussers vier op de tien. Daarvan moesten twee van de tien naar de spoedeisende hulp.

Gratis veiligheidsadvies

KBO-PCOB zet vrijwillige veiligheidsadviseurs in die bij senioren langs gaan. Deze adviseurs bekijken hoe veilig of onveilig de woning is. En zij wijzen vervolgens op te nemen maatregelen met betrekking tot  inbraak-, brand- en valpreventie.