Huurders die teveel verdienen voor hun sociale huurwoning, de zogeheten scheefwoners, moeten substantieel meer huur gaan betalen. De huurstijging kan zelfs oplopen tot enkele honderden euro’s per maand, meldt het AD.

Hoog aantal scheefwoners

Honderdduizenden corporatiewoningen bevatten scheefwoners. Met het begrip scheefwoners wordt bedoeld dat men eigenlijk teveel verdient voor het sociale huurhuis waar ze in wonen. Vandaag komen de regeringspartijen CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie met een voorstel voor verandering van het huursysteem. Middels een fikse huurverhoging voor de huurders hopen zij dat deze sneller op zoek naar gaan naar een particuliere huurwoning of een koopwoning. Het voorstel werkt ook de andere kant op, mocht een huurder bijvoorbeeld zijn baan kwijtraken dan moet de huur versneld omlaag kunnen.

Huurverhoging niet in stapjes

Scheefwoners die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen mogen nu jaarlijks niet meer dan 5,4% huurverhoging krijgen. Het plan van de regeringspartijen is om de huur in één keer te wijzigen naar de maximale maandhuur die bij de woning past, oplopend tot de huurliberalisatiegrens van €710 per maand. In de praktijk zou dit als volgt werken: Een stel dat samen 100.000 euro verdiend en nu 500 euro per maand betaald aan huur kan door de wijzing de huur met ruim 40% zien stijgen tot 710 euro.  ,,Nu wordt de huur met hele kleine stapjes verhoogd. Wij zeggen: die stap moet je in één keer maken”, zegt CDA Kamerlid Erik Ronnes. “Als de buurvrouw opeens een ton per jaar verdient, dan mag zij ook meer huur betalen voor de sociale huurwoning”, vindt D66-Kamerlid Jessica van Eijs. ,,Daarmee kunnen andere huren laag blijven.”

Huidige regeling werpt geen vruchten af

Scheefwonen en de aanpak daarvan zorgt al jaren voor hoofdpijn. Huurders kunnen niet uit hun huurwoning gezet worden als zij teveel verdienen. Er zijn de laatste jaren maatregelen zijn getroffen om scheefwoners aan te pakken maar dit heeft nog niet tot resultaten geleidt. Minister Stef Blok gaf woningcorporaties de mogelijlheid om de huur voor hogere inkomens te verhogen. De huur voor inkomens boven de 41.000 euro mag daarom jaarlijks met maximaal 5,4% verhoogd worden. Voor inkomens onder de 41.000 euro bedraagt het percentage 3,9%. Uit onderzoek van ING bleek dat dit echter geen of nauwelijks vruchten afwerpt. Ondanks de maximale huurverhoging van 5,4% is het in de praktijk nog steeds goedkoper om in de huidige huurwoning te blijven zitten.

Wachtlijst moet krimpen

Het doel achter het de plannen is de wachtlijst voor een sociale huurwoning te laten krimpen. Wanneer men recht heeft op een sociale huurwoning is het wel de bedoeling dat deze ook beschikbaar zijn. “Het kan niet zo zijn dat woningzoekenden die lang op de wachtlijst staan en recht hebben op een sociale huurwoning, worden opgehouden door mensen die met een te hoog inkomen een goedkope huurwoning bezet houden”, zegt Ronnes. ,,Dat frustreert de doorstroming en zorgt ervoor dat de woningmarkt niet goed functioneert”. Tegenstanders van het plan vinden juist dat deze ‘scheefwoners’ moeten kunnen blijven wonen in de huidige huizen en wijken. Door het tekort aan beschikbare huurwoningen is de vrije huursector voor een grote groep niet te betalen. Bovendien dragen de gezinnen met een iets hoger inkomen meer bij aan de sociale cohesie in een wijk.

Onderhandeling met Aedes en de Woonbond

Er moeten afspraken gemaakt worden voor de strengere aanpak van scheefwoners. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet daarom van de coalitiepartijen in gesprek met corporatiekoepel Aedes en huurdersorganisatie Woonbond. Onderhandelingen over een nieuw sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond zijn vorige week op niets uitgelopen. “Bij definitief uitblijven van een akkoord verandert de situatie pas als de wetten en regels worden gewijzigd”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.