De aandachtswijken van Nederland dreigen overspoeld te worden met kansarme hulpbehoevende personen. Dit is het gevolg van het anti-scheefwonen beleid dat sinds 2015 wordt gevoerd. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties trekt aan de bel.

Inkomen bepaalt locatie

Het effect van de Woningwet uit 2015 had de bedoeling om doorstroming te verbeteren. Gezinnen die een hoger inkomen hadden moeten doorstromen naar een duurdere woning zodat de kleinere, goedkopere woning vrij komt voor personen met lagere inkomens. Hoewel de doorstroming hierdoor wellicht verbeterd heeft het een nadelig effect op de leefbaarheid van de armere wijken. Nieuwsuur laat hierover de heer Klein Nienhuis van bewonersbedrijf Malburgen aan het woord: “Als je dit beleid doorzet dan heb je over een aantal jaren echt grote problemen”.

Leefbaarheid in het gevaar

Gezinnen met een relatief hoger inkomen verlaten de sociale huurwijken. Hier komen eenpersoonshuishoudens en mensen met problemen voor terug. Scheefwonen zou hiervoor juist de oplossing zijn. Als iedereen met vergelijkbaar inkomen bij elkaar woont dan zorgt dat voor problemen. Ook de voorzitter Marnix Norder van Aedes pleit voor het ondernemen van actie: “Je bent blij als er mensen wonen die iets meer verdienen dan eigenlijk zou mogen. Dat zijn juist wel de mensen die een baan hebben, waarvan de kinderen bij sportverenigingen zitten, die een bijdrage leveren aan de wijk. ” Op de vraag van de Nieuwsuur journalist of Aedes dan nu ook voorstander is van scheefwonen antwoord Norder bevestigend. “Dat zou ik misschien vijf jaar geleden niet gezegd hebben maar nu wel”.

Genoeg opties

Minister Ollongren is het niet eens met deze kritiek op de Woningwet. “Mensen met het laagste inkomen hebben recht op de best betaalbare huurwoning. Er wordt ontzettend veel gebouwd waarbij je meteen rekening kunt houden met de goede mix van huurwoningen”. De voorzitter van Aedes rekent voor dat het voor de Nederlandse belastingbetaler duur is om mensen met lagere inkomens in duurdere huurhuizen te plaatsen. Er moet dan meer huurtoeslag door de overheid worden betaald. Volgens Ollongren hebben woningcorporaties nu ook al de mogelijkheid om af te wijken van de regels: “In bestaande wijken hebben woningcorporaties de mogelijkheid om te zeggen we maken soms die uitzondering juist om te zorgen dat er een goed divers aanbod is in de buurt.”