De regering heeft opnieuw besloten om de salderingsregeling op zonnepanelen te verlengen. Waar de regeling eerst in 2019 zou aflopen werd deze al eens verlengd tot 2020. Nu is besloten om de salderingsregeling ongewijzigd voort te zetten tot 1 januari 2023.

Terugleveren opgewekte energie

Veel energieopbrengsten van zonnepanelen vindt plaats gedurende een periode dat juist minder energie wordt verbruikt. Hierdoor wordt de energie teruggeleverd aan het net. Het verrekenen van deze terug-geleverde stroom met momenten waarop wel meer energie is verbruikt dan opgewekt wordt Salderen genoemd. Stroom die wordt afgenomen kost namelijk meer dan dat stroom die wordt teruggeleverd opbrengt. Salderen is dus gunstig voor de eigenaar van zonnepanelen. Het verkort de terugverdientijd en maakt het mede interessant om te investeren in zonnepanelen.

Afbouwen saldering

Vanaf 2023 wordt het voordeel van teruglevering afgebouwd. In 2031 zal het voordeel € 0,- bedragen waardoor de saldering feitelijk is beëindigd. Eigenaren van zonnepanelen ontvangen dan alleen nog een vergoeding van de energiemaatschappij voor de teruggeleverde stroom. De opbrengsten van zonnepanelen zullen dan fors teruglopen. De overheid verwacht dat tegen die tijd zonnepanelen ook flink in prijs zijn gedaald en in efficiëntie zijn gestegen. Hierdoor zou ook tegen die tijd een investering in zonnepanelen nog steeds lonen. Het wordt tegen die tijd dan ook extra interessant om energie te verbruiken op momenten dat de panelen veel opwekken. Daarnaast zal energieopslag waarschijnlijk vaker worden toegepast.

Opwekking per maand

Gedurende de maanden oktober tot en met januari leveren zonnepanelen in Nederland slechts zo’n 15% van de jaaropbrengst op.

zonne energie opbrengst per maand

bron: milieu-centraal

Het gemiddelde verbruik is in deze maanden echter juist hoger. Ongeveer 38% van het jaarlijkse elektraverbruik vind plaats gedurende deze 4 maanden*.

 

* Op basis van cijfers gemiddeld verbruik huishouden Essent