Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft te kennen gegeven dat de salderingsregeling op zijn vroegst op 1-1-2021 zal stoppen. Reden is de complexiteit van het beoogde alternatief. Wiebes wil van de salderingsregeling af omdat dit de overheid te veel geld kost. Investeerders in zonnepanelen krijgen in de toekomst een terugleversubsidie.

Deelnemen in energiecoöperatie

De huidige salderingsregeling gaat de overheid op termijn te veel geld kosten. Wiebes bekijkt dit in termen van terugverdientijd. Bij de huidige regels zou op termijn een terugverdientijd van 4 jaar worden gerealiseerd. De Minister streeft echter een terugverdientijd van 7 jaar na. Dit kan met een toekomstige terugleversubsidie beter worden geborgd. Daarnaast zijn er andere doelen die de nieuwe regeling moet bewerkstelligen. De Minister wil ook grotere gebouwen, utiliteit en energiecoöperaties laten profiteren van de nieuwe regeling. Het moet hiervoor makkelijker worden voor omwonenden om in duurzame initiatieven in de buurt te investeren.

Duidelijkheid

Het overgaan naar een terugleversubsidie blijkt in de praktijk nogal wat voeten in aarde te hebben. Wiebes heeft daarom de eerder gestelde termijn van 1-1-2020 een jaar naar achteren geschoven. In maart verwacht de Minister om met een uitgewerkt plan te komen.