Renovatiepakketten waarmee oude woningen direct energieneutraal worden gemaakt. Dat is het doel van de provincie Overijssel.  Zij gaan daarom een fabriek ontwerpen om dit concept realiseren. De Europese Unie heeft de plannen reeds goedgekeurd.

Innovatief denken

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: ‘We staan voor een enorme opgave om alle bestaande woningen in 2050 energiezuinig of zelfs helemaal energieneutraal te maken. In het huidige tempo lukt dat niet. Vandaar dat we op zoek zijn naar innovatieve methoden om de verduurzaming te versnellen en goedkoper te maken. Ik ben er dan ook enorm trots op dat wij door onze Europese contacten er in zijn geslaagd dit belangrijke project naar Overijssel te halen.’

Planning fabriek renovatiepakketten

De provincie Overijssel gaat in samenwerking met 13 partners uit 6 landen de fabriek ontwerpen. Het doel is om binnen 3 jaar een blauwdruk te ontwikkelen voor een volautomatische fabriek. Er worden nu locaties geselecteerd, en ondernemers gezocht die de fabriek gaan bouwen en in bedrijf nemen. Gedeputeerde Monique van Haaf voor Wonen : “Als we er in slagen een goede blauwdruk neer te zetten, hebben we een oplossing in handen voor 500.000 Overijsselse woningen, en tot 22 miljoen woningen in Noordwest-Europa. Een oplossing die naast de energietransitie ook bijdraagt aan goed en betaalbaar wonen voor onze inwoners. ”

Subsidies en budget

De Europese Unie heeft het plan reeds goedgekeurd en stelt een subsidie beschikbaar van ruim 2 miljoen euro. Het is de zogeheten Interreg-subsidie. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Daarnaast betalen deelnemende partijen ditzelfde bedrag vanwege de verplichte cofinanciering. Het totale budget voor het project is daarmee 4,4 miljoen euro voor het 3-jarige project.

Verduurzamingspakket voor de helft van de prijs

Doel van het ontwerp is om op industriële schaal (minimaal 15.000 per jaar) standaard renovatiepakketten te produceren. Deze renovatiepakketten zullen bestaan uit diverse onderdelen die nodig zijn om de huizen te verduurzamen. Men kan hierbij denken aan isolatiemateriaal voor gevels en daken, zonnepanelen, warmtepompen, energieomvormers en ventilatiesystemen. De onderdelen worden zoveel mogelijk circulair en biobased samengesteld. Het streven is om het totaalpakket aan maatregelen voor de helft van de huidige prijs aan te kunnen bieden.