Het commercieel vastgoed heeft in 2017 zeer goed gepresteerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Door de recente economische groei werd veel vastgoed in gebruik genomen en nam het beschikbare aanbod af.  De Rabobank verwacht dat deze stijging zal doorzetten in 2018.

Huurprijzen commercieel vastgoed

Toch is de verwachting dat de huurprijzen van commercieel vastgoed op veel plaatsen nog niet gaan stijgen. Krimpgebieden en locaties die al lange tijd kampen met hoge leegstand, zullen ook in 2018 geconfronteerd worden met huurprijsdalingen. Gemeenten zijn bezig om winkelgebieden in te perken en te concentreren. Hierdoor zal het aanbod van geschikte locaties op lange termijn minder worden. Alleen op plekken waar echt sprake is van schaarste kunnen we huurprijsstijgingen verwachten in de kantoren-, winkel- en bedrijfsruimtemarkt, aldus de analisten van de Rabobank.

Lagere rente

De vraag naar commercieel vastgoed is op het moment erg hoog. De verwachting is dat ook in 2018 goede beleggingsobjecten schaars zullen blijven. De analisten verwachten wel dat de rente iets zal oplopen gedurende het jaar. Dit kan leiden tot een afkoeling in de markt. Transitie van kantoren of maatschappelijk vastgoed naar woningen biedt op veel plaatsen kansen voor een goed rendement. In 2016 werden hiermee ruim 8 duizend nieuwe woningen ontwikkeld. Dat is ruim 9 procent van alle woningen die in 2016 aan de woningvoorraad werden toegevoegd. In Eindhoven werden de meeste transformaties uitgevoerd, gevolgd door Amsterdam en Den Haag.

Stimulering transformatie kantoorgebouwen

De overheid stimuleert transformatie van kantoren naar woningen. Als eigenaren het plan hebben om een transformatieproject te starten kunnen zij advies krijgen van het ‘Expertteam Kantoortransformatie’. Dit is een samenwerking tussen de gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) . Bij een kantoortransformatie is veel minder bouwmateriaal nodig omdat bijna geen sloop nodig is. Het is daarom vaak een duurzaam alternatief op nieuwbouw.