Na een succesvolle proef met een wijkrechter kunnen vanaf heden alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op 1 van de 3 wijkrechters. Deze wijkrechter komt als het nodig is ter plaatse kijken naar het euvel en bespreekt de zaak met alle partijen in het conflict.

De proef is gestart om op laagdrempelige wijze bij kleine zaken een oplossing te bieden. Niet alleen een uitspraak maar ook een mogelijkheid om weer in vrede verder te kunnen leven. “Oplossingsgerichte rechtspraak, juist voor die kleine zaken met grote impact”, aldus wijkrechter Jerzy Luiten. “Zaken die we behandelen, gaan over meer dan de dingen die we in een dossier kunnen lezen. Juist door bij de mensen op bezoek te gaan en achter de voordeur het gesprek te voeren, krijgen we een goed beeld bij de problemen. Dat draagt bij aan een goede oplossing.”

Er zijn tot nu toe 6 rechtszaken behandeld door een Wijkrechter. De Rechters zijn zeer te spreken over de proef. “Het afgelopen half jaar leerde ons vooral dat deze aanpak echt werkt: samen verder kunnen. Dat is altijd ons doel.”

Geluidsoverlast

Een voorbeeld van een zaak waar de Wijkrechter bij werd betrokken gaat over geluidsoverlast. Een gezin met 5 kinderen woonden in een flat die eigenlijk geschikt is voor maximaal 3 tot 4 personen. Bovendien bleek er geen goede vloer te liggen waardoor de onderburen al 3 jaar gebukt gingen onder geluidsoverlast.

“Bij deze zaak speelde de woningcorporatie een grote rol. We hebben met elkaar afgesproken dat er binnen 5 maanden een goede vloer komt en het grote gezin een andere woonruimte krijgt. Lukt dit niet, dan krijgen de onderburen een fikse huurkorting. Zij konden zich goed vinden in deze oplossing, en waren blij met de duidelijke afspraken”, aldus Wijkrechter Thera Hesselink.

Laagdrempelig

Een Wijkrechter kan worden ingeschakeld als beide partijen bereid zijn om samen een oplossing te zoeken. De Wijkrechter bepaald of de zaak geschikt is voor dergelijke rechtspraak. Dit kan het geval zijn wanneer het een conflict betreft tussen buren, woningcorporatie of VVE.  De kosten voor het inschakelen van de Wijkrechter bedragen slechts € 40,50 op voorwaarde dat tenminste één van beide partijen particulier is. Dat is veel goedkoper dan een gewone procedure op de rechtbank.