Met de huidige energietransitie streeft Nederland naar een duurzame, schone en betrouwbare energievoorziening. Dit proces omvat de overgang van fossil fuel naar hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonnepanelen, waterkracht en bio-energie. Het doel van de energietransitie is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en tegelijkertijd de economie te stimuleren.

De Nederlandse overheid speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de energietransitie. In 2016 heeft het kabinet een Nationaal Energieakkoord ondertekend, waarbij afspraken zijn gemaakt over de toekomstige energievoorziening in Nederland. Het doel van dit akkoord is om in 2023 14% duurzame energie op te wekken en in 2030 16% duurzame energie. In 2023 is het doel om 16% van de totale energievraag te verduurzamen.

Eén van de belangrijkste prioriteiten voor Nederland is het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas. Dit wordt gedaan door de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, en door het verhogen van de efficiëntie van energieverbruik. De overheid heeft een ambitieus programma opgezet om zonnepanelen op grote schaal te implementeren. Het doel is om in 2023 3,5 GW aan zonnepanelen te installeren, waarmee 4% van de energievraag wordt opgewekt.

Ook windenergie speelt een belangrijke rol in de Nederlandse energietransitie. Er zijn al veel windparken in Nederland aanwezig, en er zijn plannen om de opwekking van windenergie te verhogen. In 2023 is het doel om 11% van de energievraag op te wekken met windenergie.

Een andere belangrijke maatregel om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen, is het verhogen van de efficiëntie van energieverbruik. De overheid heeft diverse programma’s opgezet om bedrijven en huishoudens te stimuleren om energie te besparen. Dit kan bijvoorbeeld door het vervangen van oude verwarmingssystemen, of door het isoleren van gebouwen.

Er zijn in de afgelopen jaren diverse productinnovaties ontwikkeld op het gebied van energieopwekking en opslag. Hieronder aantal voorbeelden:

Zonnepanelen: Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het verhogen van de efficiëntie van zonnepanelen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van zogenaamde “high-efficiency” zonnepanelen, die meer energie opwekken per oppervlakte-eenheid. Ook is er veel onderzoek gedaan naar het verlagen van de kosten van zonnepanelen.

Windenergie: Er is veel innovatie geweest op het gebied van windenergie, met name in de ontwikkeling van grotere en efficiëntere windturbines. Er zijn ook verschillende technologieën ontwikkeld voor het opwekken van windenergie op zee, zoals de floating offshore windturbines.

Opslag van energie: Een van de grootste uitdagingen bij de implementatie van hernieuwbare energie is het opslaan van overtollige energie voor tijden dat er geen opwekking plaatsvindt. Er zijn verschillende innovaties ontwikkeld op het gebied van energieopslag, zoals lithium-ion batterijen en zoutopslagsystemen. Deze technologieën zijn relatief efficiënt in de opslag van energie en de kosten voor opslag daalt steeds meer .

Microgrids: Microgrids zijn lokale elektriciteitsnetwerken waarmee hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines worden gebruikt voor de energievoorziening. Het helpt bij het verminderen van de afhankelijkheid van het centrale elektriciteitsnetwerk en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen bij plaatsen waar toegang tot het elektriciteitsnetwerk lastig of duur is.

Flexible Electriciteitssystemen: Dit omvat technologieën die het mogelijk maken om elektriciteitsvraag en -aanbod te reguleren en aan te passen aan de veranderende voorwaarden van hernieuwbare energie. Dit omvat technologieën zoals slimme meter, smart grid, en virtuele machtplants.

Houd er rekening mee dat dit slechts een selectie is van innovaties die recentelijk zijn ontwikkeld, en er zijn waarschijnlijk nog veel meer innovaties die in de toekomst zullen komen.